Työnantajaperintä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työnantajaperintä

Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton jäsenmaksujen perintä, tilitys ja selvittäminen

Virka- ja työehtosopimus: Työnantaja perii jäsenmaksut palkasta

Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu, että kaikkien seurakuntien pitää periä ammattiliittojen jäsenmaksut palveluksessaan olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkasta ja tilittää ne ammattiliitoille. Tässä ovat ohjeet Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton jäsenten jäsenmaksuperinnästä.

Jäsenmaksun suuruus ja perintä

Työntekijä valtuuttaa valtakirjalla työnantajansa perimään ammattiyhdistyksen jäsenmaksun ja maksamaan sen ammattiyhdistykselle. 

Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsenmaksu on 1,35 % varsinaisesta palkasta ja Suomen kirkon pappisliiton jäsenmaksu on 1,25 % varsinaisesta palkasta (= kunakin palkanmaksukautena päätoimesta suoritettavan rahapalkan ja luontoisetujen ennakonpidätyksenalaisesta yhteismäärästä). Jäsenmaksun perinnän piiriin kuuluu myös lomaraha. Lomakorvauksesta ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenmaksun tilitys ja selvittäminen

Työnantaja tilittää AKIlle tulevat jäsenmaksut Nordean tilille 155530-110768 (IBAN FI41 1555 3000 1107 68).

Jäsenmaksut tulee tilittää heti palkanmaksukauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Työnantajan tulee toteuttaa jäsenmaksujen tilitys jommallakummalla seuraavista menettelyistä:

VAIHTOEHTO 1)

Maksamalla kaikki Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton jäsenmaksut toimittamaamme liitto- ja vuosikohtaista viitenumeroa käyttäen ja lähettämällä palkansaajakohtaisen erittelyn kuukausittain palkanlaskentaohjelman avulla konekielisessä muodossa TYVI-aineistona TYVI–operaattoreiden välityksellä (tietojen siirrosta operaattoreilta liitoille vastaa YAP). Seurakunnilta ja muilta työnantajilta löytynee jo valtaosalta yhteydet operaattoreihin esim. vero-, eläke-, vakuutustietojen välittämiseksi viranomaisille. Suositeltavia operaattoreita ovat esimerkiksi Aditro ja Logica. Lisätietoja ja käytännön ohjeita saa osoitteista

  • **@**, puh. 020 717 7800
  • **@** puh. 010 302 1897

TAI

VAIHTOEHTO 2)

Maksamalla tilitettävät jäsenmaksut liiton toimittamia henkilökohtaisia viitenumeroita käyttäen. Viitenumero on erilainen jokaiselle henkilölle ja liitolle. Uusille työntekijöille työnantajan tulee pyytää viitteet liiton toimistosta.

Molemmat vaihtoehdot mahdollistavat sen, ettei työnantajan enää tarvitse täyttää erillisiä jäsenmaksuselvityksiä, ns. perintä- ja selvitysluetteloita.

Jos haluatte vaihtaa vaihtoehdosta toiseen, pyydämme ottamaan yhteyttä liiton toimistoon.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille