Työnantajaperintä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työnantajaperintä

Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton jäsenmaksujen perintä, tilitys ja selvittäminen

Virka- ja työehtosopimus: Työnantaja perii jäsenmaksut palkasta

Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu, että kaikkien seurakuntien pitää periä ammattiliittojen jäsenmaksut palveluksessaan olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkasta ja tilittää ne ammattiliitoille. Tässä ovat ohjeet Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton jäsenten jäsenmaksuperinnästä.

Jäsenmaksun suuruus ja perintä

Työntekijä valtuuttaa valtakirjalla työnantajansa perimään ammattiyhdistyksen jäsenmaksun ja maksamaan sen ammattiyhdistykselle. 

Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsenmaksu on 1,35 % varsinaisesta palkasta, Suomen kirkon pappisliiton jäsenmaksu on 1,25 % varsinaisesta palkasta ja Suomen teologiliiton jäsenmaksu on 1,3% (vähintään 9€/kk ja enintään 50€/kk)varsinaisesta palkasta
(= kunakin palkanmaksukautena päätoimesta suoritettavan rahapalkan ja luontoisetujen ennakonpidätyksenalaisesta yhteismäärästä). Jäsenmaksun perinnän piiriin kuuluvat myös lomaraha ja lomakorvaus.

Jäsenmaksun tilitys ja selvittäminen

Työnantaja tilittää AKIlle tulevat jäsenmaksut Nordean tilille 155530-110768 (IBAN FI41 1555 3000 1107 68).

Jäsenmaksut tulee tilittää heti palkanmaksukauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. Työnantajan tulee toteuttaa jäsenmaksujen tilitys jommallakummalla seuraavista menettelyistä:

VAIHTOEHTO 1)

Maksamalla kaikki Kanttori-urkuriliiton, Pappisliiton ja Teologiliiton jo käytössänne olevaa työnantajakohtaista viitenumeroa käyttäen ja lähettämällä kuukausittain (ei enää neljännesvuosittain) palkansaajakohtaisen erittelyn palkanlaskentaohjelman avulla konekielisessä muodossa TYVI-aineistona TYVI–operaattoreiden välityksellä (tietojen siirrosta operaattoreilta liitoille vastaa Futunio, ent YAP). ). Seurakunnilta ja muilta työnantajilta löytynee jo valtaosalta yhteydet operaattoreihin esim. vero-, eläke-, vakuutustietojen välittämiseksi viranomaisille. Suositeltavia operaattoreita ovat esimerkiksi CGI, Aditro Oy/Personec Linkki ja Opus Capita. Lisätietoja ja käytännön ohjeita saa osoitteista

  • **@** puh. 010 302 1822
  • **@**  puh. (09) 777 19745

Jos olette aikaisimmin toimineet tämän vaihtoehdon mukaan, voitte jatkaa samalla lailla.

TAI

VAIHTOEHTO 2)

Maksamalla tilitettävät jäsenmaksut liiton toimittamia henkilökohtaisia viitenumeroita käyttäen. Viitenumero on erilainen jokaiselle henkilölle ja liitolle. Uusille työntekijöille työnantajan tulee pyytää viitteet liiton toimistosta osoitteesta **@**, puh. (09) 4270 1503.

Jos olette aikaisemmin toimineet tämän vaihtoehdon mukaan, voitte jatkaa samalla lailla. Viitenumerot ovat käytössä niin kauan, kunnes toimitamme teille uudet viitenumerot.

Molemmat vaihtoehdot mahdollistavat sen, ettei työnantajan enää tarvitse täyttää erillisiä paperisia jäsenmaksuselvityksiä, ns. perintä- ja selvitysluetteloita.

Jos haluatte vaihtaa vaihtoehdosta toiseen, pyydämme ottamaan yhteyttä liiton toimistoon **@** tai puh. (09) 4270 1503.


pdf liite

Työnantajan ohje
Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille