Kuntoutuspalvelut
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuntoutuspalvelut

KIILA-kuntoutus

HUOM! Kuntoutuksen alkamisajankohta on siirtynyt vuodenvaihteeseen. Keväällä oli ainoastaan yksi hyväksytty päätös ja kolme valmisteilla. Syksylläkään kurssi ei vielä täyttynyt. Paikkoja siis on edeleen haettavana!

Pappien ja kanttorien Kiila-kuntoutus

- kurssinumero 67633

Cumulus Resort Ikaalisten Kylpylässä alkaa papeille ja
kanttoreille suunnattu Kiila-kuntoutus. Ryhmän koko on kahdeksan henkilöä.

Kuntoutus alkaa yksilöllisellä käyntikerralla Ikaalisissa 04.12. – 12.01.2017 välisenä aikana. Samalle aikavälille sovitaan neuvottelu esimiehen kanssa.

Esimiehen kanssa neuvottelussa on mukana kuntoutuja ja työelämän asiantuntija Ikaalisista. Neuvottelu käydään videoneuvotteluna tai puhelimitse. Molempien tapaamisten
aikataulu sovitaan jokaisen kanssa yksilöllisesti.

Ryhmäjaksot:


22.01.2018 – 26.01.2018
20.08.2018 – 23.08.2018
04.02.2019 – 07.02.2019

 

Ryhmäjaksot ovat avovuorokausia. Kelan kustantamana majoitus täysihoidolla on mahdollista tarpeen mukaan. Yksittäisten käyntikertojen yhteyteen voi myös varata majoituksen.

22.01.2018 – 15.02.2019 välisenä aikana kuntoutujalla on mahdollisuus tarpeen mukaan hyödyntää kaksi yksilöllistä käyntikertaa ennen kurssin päättymistä.

Kuntoutus päättyy yksilölliseen käyntikertaan 18.02.2019 – 05.04.2019 välisenä aikana.Käyntikerta toteutetaan käyntinä Ikaalisissa tai video- tai puhelinneuvotteluna. Mukana
on kuntoutuja, esimies, työterveyshuolto ja psykologi Ikaalisten Kylpylästä.

Kiila-kuntoutukseen voidaan valita työssä olevia alle 67- vuotiaita henkilöitä, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa.

Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen
kuntoutustarve. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joilla on todettu sairaus, vika tai vamma, joka on aiheuttanut tai sen voidaan arvioida lähivuosina aiheuttavan työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Työkyvyn heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta.

Kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia tulee selvittää riittävästi työpaikalla tai työterveyshuollossa. Työterveyshuollon ja työpaikan toimenpiteet on todettu riittämättömiksi.

Kuntoutustarvetta arvioitaessa huomioidaan

 • fyysisen ja psyykkisen kuormittuneisuuden aiheuttamat muutokset terveydentilassa.
 • ammatissa ja työssä suoriutumisessa ilmenevät vaikeudet
 • terveysongelmiin liittyvät työssä pahenevat oireet
 • terveyspalveluiden käyttö ja mahdolliset työstä poissaolot
 • työtehtäviä tai järjestelyitä koskevat muutokset
 • vaikuttamismahdollisuudet työhön
 • muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät.

Kuntoutuksen tavoitteet:

 • ohjata kuntoutujaa tunnistamaan omat voimavaransa ja kuntoutumisen mahdollisuudet kokonaisvaltaisen kartoituksen ja moniammatillisen ohjauksen ja tukikeskusteluiden avulla. Kuntoutujan kanssa asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutussuunnitelmat.
 • löytää työn tekemiseen toimivia uusia kehittämisajatuksia ja ratkaisuja tutkimalla yhdessä työn muutosta, työn piirteitä ja työympäristön kehittämismahdollisuuksia. Keskusteluun otetaan myös esimies ja työterveyshuolto mukaan.
 • löytää keinoja psykososiaalisen ja fyysisen kuormituksen vähentämiseen, vahvistaa palautumiskeinoja sekä löytää motivaatiota, aikaa ja keinoja kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Kurssin sisältö:

Alkuvaiheessa yksilöllisellä käyntikerralla tehdään kokonaistilanteen arviointi. Päivään sisältyy lääkärin tapaaminen, psykologin haastattelu sekä fysioterapeutin haastattelu ja
fyysisen toimintakyvyn testaus. Näiden perusteella asetetaan yksilölliset kuntoutustavoitteet.

Toisella yksilöllisellä käyntikerralla kuntoutujan ja esimiehen kanssa yhteisneuvottelussa aloitetaan työn tutkiminen ja asetetaan työtavoitteet.

Ryhmäjaksoilla koko ryhmä toimii yhdessä ja pienryhmissä, jolloin paneudutaan terveyteen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toiminta- ja työkyvyn kysymyksiin. Kiilakurssi on kahdeksan henkilön kurssi.

Tarpeen mukaan ryhmäjaksojen välissä on kaksi yksilöllistä käyntikertaa. Kuntoutus päättyy yksilölliseen käyntikertaan, jolloin arvioidaan kuntoutuksen vaikutukset ja siirretään tieto työterveyshuoltoon.

Näin haet Kiila-kuntoutukseen

 • Varaa aika omaan työterveyshuoltoosi tai lääkäriin Kiila-kuntoutukseen soveltuvuuden ja kuntoutustarpeen arvioimiseksi. Tarvitset B-lausunnon, johon
  lääkäri kirjaa perusteet Kiila-kuntoutukselle.
 • Täytä Kelan kuntoutushakemuslomake KU 101 (pdf alla) perustellen Kiila-kuntoutustarpeesi. Kirjaa lomakkeeseen toteutuspaikaksi Cumulus Resort Ikaalisten Kylpylä, kirjaa
  tämän kurssin numero ja kurssin nimi. Pappien ja kanttorien Kiila-kuntoutus, kurssinumero 67633.
 • Täytä esimiehesi kanssa lomake KU 200 (pdf alla). Toimita täytetty ja allekirjoitettu hakemuslomake, B-lausunto ja KU 200 lomake Kelan toimistoon.

Voit lähettää tai toimittaa hakemuksesi mihin tahansa Kelan toimistoon. Saat siihen kirjallisen päätöksen. Näet sen myös asiointipalvelussa, jonne kirjaudut pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Kiila-kuntoutuskurssi täyttyy siinä järjestyksessä, kun kurssinkriteerit täyttävien hakijoiden hakemuksia tulee Kelan toimistoihin. Päätökset tehdään Kelassa kurssille
hakeutumisjärjestyksessä.

Lisätietoja Kiila-kuntoutuksesta ja ohjausta hakemiseen saa:
Cumulus Restort Ikaalisten Kylpylä, Kuntoutumiskeskus
Palvelupäällikkö Paula Virtanen p. 03 451 2017.
Palvelupäällikkö Anne Lemmetty p. 03 451 2237.

AKIsta lisätietoja antaa Merja Laaksamo p. 050 5423 664.


pdf liite

Lomake KU 101

pdf liite

Lomake KU 200

pdf liite

Kiila-kuntoutusesite, Ikaalisten kylpylä
Pappien ja kanttorien Tyk-kurssi 2016

Selvitysjakso, 11.04. - 16.04.2016, 6 vrk Selvitysjakso, 22.08. - 26.08.2016, 5 vrk 1.   valmennusjakso, 28.11. - 2.12.2016, 5 vrk 2.   valmennusjakso, 24.04. - 28.04.2017, 5 vrk valmennusjakso, 09.10. - ... Lue lisää