Kuntoutuspalvelut
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuntoutuspalvelut

KIILA-kuntoutus

Kela on suhtautunut erittäin tiukasti KIILA-hakemuksiin, eikä hakemaamme kurssia voitu toteuttaa, koska KELA ei hyväksynyt kuin kaksi hakemusta.

Pappien ja kanttorien Kiila-kuntoutus

- kurssia haetaan jälleen vuodelle 2019

Ryhmän koko on kahdeksan henkilöä.

Kuntoutus alkaa yksilöllisellä käyntikerralla. Alkuvaiheeseen sovitaan neuvottelu myös esimiehen kanssa.

Esimiehen kanssa neuvottelussa on mukana kuntoutuja ja työelämän asiantuntija järjestäjän taholta. Neuvottelu käydään videoneuvotteluna tai puhelimitse. Molempien tapaamisten
aikataulu sovitaan jokaisen kanssa yksilöllisesti.

Kuntoutuksen ryhmäjaksot ovat avovuorokausia. Kelan kustantamana majoitus täysihoidolla on mahdollista tarpeen mukaan. Yksittäisten käyntikertojen yhteyteen voi myös varata majoituksen.

Kuntoutujalla on mahdollisuus tarpeen mukaan hyödyntää kaksi yksilöllistä käyntikertaa ennen kurssin päättymistä.

Kuntoutus päättyy yksilölliseen käyntikertaan. Käyntikerta toteutetaan käyntinä kuntoutuskeskuksessa tai video- tai puhelinneuvotteluna. Mukana on kuntoutuja, esimies, työterveyshuolto ja psykologi kuntoutuskeskuksesta.

Kiila-kuntoutukseen voidaan valita työssä olevia alle 67- vuotiaita henkilöitä, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa.

Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen
kuntoutustarve. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joilla on todettu sairaus, vika tai vamma, joka on aiheuttanut tai sen voidaan arvioida lähivuosina aiheuttavan työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Työkyvyn heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta.

Kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia tulee selvittää riittävästi työpaikalla tai työterveyshuollossa. Työterveyshuollon ja työpaikan toimenpiteet on todettu riittämättömiksi.

Kuntoutustarvetta arvioitaessa huomioidaan

 • fyysisen ja psyykkisen kuormittuneisuuden aiheuttamat muutokset terveydentilassa.
 • ammatissa ja työssä suoriutumisessa ilmenevät vaikeudet
 • terveysongelmiin liittyvät työssä pahenevat oireet
 • terveyspalveluiden käyttö ja mahdolliset työstä poissaolot
 • työtehtäviä tai järjestelyitä koskevat muutokset
 • vaikuttamismahdollisuudet työhön
 • muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät.

Kuntoutuksen tavoitteet:

 • ohjata kuntoutujaa tunnistamaan omat voimavaransa ja kuntoutumisen mahdollisuudet kokonaisvaltaisen kartoituksen ja moniammatillisen ohjauksen ja tukikeskusteluiden avulla. Kuntoutujan kanssa asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja toteutussuunnitelmat.
 • löytää työn tekemiseen toimivia uusia kehittämisajatuksia ja ratkaisuja tutkimalla yhdessä työn muutosta, työn piirteitä ja työympäristön kehittämismahdollisuuksia. Keskusteluun otetaan myös esimies ja työterveyshuolto mukaan.
 • löytää keinoja psykososiaalisen ja fyysisen kuormituksen vähentämiseen, vahvistaa palautumiskeinoja sekä löytää motivaatiota, aikaa ja keinoja kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Kurssin sisältö:

Alkuvaiheessa yksilöllisellä käyntikerralla tehdään kokonaistilanteen arviointi. Päivään sisältyy lääkärin tapaaminen, psykologin haastattelu sekä fysioterapeutin haastattelu ja
fyysisen toimintakyvyn testaus. Näiden perusteella asetetaan yksilölliset kuntoutustavoitteet.

Toisella yksilöllisellä käyntikerralla kuntoutujan ja esimiehen kanssa yhteisneuvottelussa aloitetaan työn tutkiminen ja asetetaan työtavoitteet.

Ryhmäjaksoilla koko ryhmä toimii yhdessä ja pienryhmissä, jolloin paneudutaan terveyteen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toiminta- ja työkyvyn kysymyksiin. Kiilakurssi on kahdeksan henkilön kurssi.

Tarpeen mukaan ryhmäjaksojen välissä on kaksi yksilöllistä käyntikertaa. Kuntoutus päättyy yksilölliseen käyntikertaan, jolloin arvioidaan kuntoutuksen vaikutukset ja siirretään tieto työterveyshuoltoon.

Näin haet Kiila-kuntoutukseen

 • Varaa aika omaan työterveyshuoltoosi tai lääkäriin Kiila-kuntoutukseen soveltuvuuden ja kuntoutustarpeen arvioimiseksi. Tarvitset B-lausunnon, johon
  lääkäri kirjaa perusteet Kiila-kuntoutukselle.
 • Täytä Kelan kuntoutushakemuslomake KU 101 (pdf alla) perustellen Kiila-kuntoutustarpeesi. Kirjaa lomakkeeseen toteutuspaikka, kurssin numero ja kurssin nimi.
 • Täytä esimiehesi kanssa lomake KU 200 (pdf alla). Toimita täytetty ja allekirjoitettu hakemuslomake, B-lausunto ja KU 200 lomake Kelan toimistoon.

Voit lähettää tai toimittaa hakemuksesi mihin tahansa Kelan toimistoon. Saat siihen kirjallisen päätöksen. Näet sen myös asiointipalvelussa, jonne kirjaudut pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Kiila-kuntoutuskurssi täyttyy siinä järjestyksessä, kun kurssin kriteerit täyttävien hakijoiden hakemuksia tulee Kelan toimistoihin. Päätökset tehdään Kelassa kurssille
hakeutumisjärjestyksessä.

AKIsta lisätietoja antaa Merja Laaksamo p. 050 5423 664.


pdf liite

Lomake KU 101

pdf liite

Lomake KU 200

pdf liite

Kiila-kuntoutusesite, Ikaalisten kylpylä
Pappien ja kanttorien Tyk-kurssi 2016

Selvitysjakso, 11.04. - 16.04.2016, 6 vrk Selvitysjakso, 22.08. - 26.08.2016, 5 vrk 1.   valmennusjakso, 28.11. - 2.12.2016, 5 vrk 2.   valmennusjakso, 24.04. - 28.04.2017, 5 vrk valmennusjakso, 09.10. - ... Lue lisää

Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Maaliskuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille