Vuoden Pappi -aikataulu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuoden Pappi -aikataulu

1. Pappisliiton hallitus asettaa Vuoden pappi -valinnan kriteerit tammikuun kokouksessa.

2. Ehdokkaita voivat asettaa alaosastot, teologian opiskelijoiden ainejärjestöt sekä liiton hallituksen ja valtuuston jäsenet. Kirje asiasta lähetetään helmi-maaliskuussa alaosastoille ja opiskelijajärjestöille.

3. Ehdotukset Vuoden papiksi tulee lähettää hallitukselle keväällä kunakin vuonna erikseen päätettävän aikataulun mukaan.

4. Vuoden pappi julkistetaan joka toinen vuosi Papiston päivien yhteydessä ja joka toinen vuosi valtuuston syyskokouksen yhteydessä.

5. Vuoden pappi kirjoittaa seuraavana vuonna kaksi kertaa Cruxiin Työntekijän näkökulmasta –palstalle.