Pappisliiton opiskelijajäsenhakemus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pappisliiton opiskelijajäsenhakemus

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
LIITYN OPISKELIJAJÄSENEKSI SUOMEN KIRKON PAPPISLIITTOON
Henkilötiedot
*
Nimi
*
Henkilötunnus
Huom.! Myös tunnusosa tarvitaan.
Osoitetiedot
*
Lähiosoite
*
Postinumero ja -toimipaikka
Muut yhteystiedot
*
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Opiskelutiedot
*
Opiskelun aloittamisvuosi
*
Yliopisto
Maisterijäsenyys

Työttömyyskassan jäsenyys
Jos olet opiskelun ohessa tai lomilla työssä vähintään 18 tuntia viikossa, voit liittyä myös liiton työttömyyskassaan (Erityisalojen työttömyyskassa). Tällöin jäsenmaksusi on 9 euroa kuukaudessa. Kun olet ollut työssä ja kassan jäsenenä yhtä aikaa vähintään 34 viikkoa, Sinulla on oikeus työttömäksi jäädessäsi ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.