Työhyvinvointi kirkossa ja julkisella sektorilla kehittynyt myönteisesti koronavuodesta huolimatta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työhyvinvointi kirkossa ja julkisella sektorilla kehittynyt myönteisesti koronavuodesta huolimatta

KEVA julkaisi 11.3. tutkimuksensa julkisen alan työhyvinvoinnista vuonna 2020. Kahden vuoden välein julkaistava tutkimus kertoo työyhteisöjen kehityssuunnista julkisella sektorilla. Tänä vuonna tutkimus valottaa myös koronaviruspandemian aiheuttamia muutoksia julkisen sektorin töissä.

Kevan Julkisen alan työhyvinvointi 2020 -tutkimus kartoittaa työhyvinvointia valtion, kuntien ja kirkon työpaikoilla. Kuntien ja kirkon työntekijöille tutkimus tehtiin nyt neljättä kertaa. 

Julkisen sektorin työntekijät ovat keskimäärin tyytyväisiä työhönsä ja pitävät työtään merkityksellisinä. Seurakuntatyötä tekevien vastaukset olivat tältä osin tutkittujen työalojen parhaimmistoa koko julkisella sektorilla. Seurakuntatyötä tekevistä vastaajista 95 % arvioi työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja 84 % kertoi tuntevansa työssään innostusta ja työn iloa.

Kirkon työntekijöistä 64 % kertoi kokevansa työilmapiirin hyväksi tai erinomaiseksi työpaikallaan ja noin 80 % kertoi luottavansa ihmisiin työyhteisössään. Työyhteisön kykyyn käsitellä ja ratkaista ristiriitoja luotti noin 47 % kirkon alan työntekijöistä.

Kirkon työntekijöiden keskiarvon ja seurakuntatyötä tekevien välillä oli monien kysymysten osalta eroja. Seurakuntatyötä tekevistä 61 % arvioi työnsä henkisesti raskaaksi, kun hautausmailla ja kirkon palvelutyössä työskentelevistä näin arvioi 32 %. 61 % seurakuntatyötä tekevistä vastaajista ei arvioinut laiminlyövänsä kotiasioita ansiotyön vuoksi.

Useimmissa mittareissa oli nähtävissä myönteinen kehitys kahden vuoden takaiseen tutkimukseen nähden, ja julkaisussa arvioitiinkin julkisen sektorin työpaikkojen selviytyneen koronasta kohtuullisen hyvin.

Etätyömahdollisuudet vaihtelevat suuresti alasta toiseen ja tämä näkyi myös tutkimuksessa. Koko kirkon sektorilla etätöihin kertoi siirtyneensä lähes joka toinen, seurakuntatyötä tekevistä jopa 63 %. Lomautukset jäivät vähäiseksi erityisesti valtion ja kirkon sektorilla. Kirkon sektorilla noin 4 % vastaajista kertoi tulleensa lomautetuksi, mutta näistä valtaosa on kohdistunut hautausmailla ja kirkon palvelutyössä työskenteleviin.

Lue lisää tutkimuksesta Kevan verkkosivuilta. Tuloksiin voi sivuilla syventyä myös tarkemmin ja tutkia taustatietojen vaikutusta vastauksiin.

 

Kirkon sektorilla työkyky koettiin keskimäärin jopa kahden vuoden takaista paremmaksi.

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille