Prästförbundet söker ordförande
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Prästförbundet söker ordförande

I november väljs ny ordförande för Prästförbundet.

Valet sker under prästförbundets fullmäktiges höstmöte. Ordförandes och styrelsens mandatperiod är två år och högst tre mandatperioder i streck.

Nuvarande ordförande Ulla Ruusukallio har meddelat att hon inte är till förfogande för en fortsatt mandatperiod. Därtill väljs också nya styrelsemedlemmar.

Valet av ordförande och hens uppgifter

Av den nya ordföranden förväntas stark insatts för prästers intressebevakning samt viljan att jobba för yrkessamhörigheten. I samhället diskuteras även ökningen av lokala avtal, uppsägningen av tjänstekollektivavtalens allmänna bundenhet samt diskuterar kyrkan eventuell övergång från tjänsteförhållanden till arbetsavtalsförhållanden. Även jämställdheten i kyrkans ledande poster är på efterkälket från det övriga samhället.


Prästförbundets ordförande fungerar som förbundets ansikte utåt, representerar prästförbundet och präster i medierna och i andra sammanhang. Ordförande leder prästförbundets styrelse, är styrelsemedlem i AKIs styrelse och deltar regelbundet i ordförandenas ömsesidiga förhandlingar. Hen är också medlem i kyrkans delegation för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf:s. (JUKOn kirkon neuvottelukunta)

Så här deltar du i valet av ordförande:

 • genom att vara i kontakt med fullmäktigeledamöter från ditt stift
 • genom att tipsa om lämpliga kandidater
 • genom att delta i diskussionen om vad allt som är viktigt att tänka på då man väljer ledning för fackförbundet.

För att underlätta fullmäktiges beslutsfattande, ber vi att man skickar in följande information om föreslagna ordförandekandidater:

 • presentation om kandidaten och CV
 • uppgifter om kandidatens motivation att kandidera och kandidatens åsikter gällande aktuella frågor sedda ur förbundsmedlemmarnas synvinkel
 • övrigt material som kan vara nyttigt.

Valet av styrelsemedlemmar

I tur att avgå från styrelsen är Lappo, Uleåborg, Borgå och Esbo stifts styrelsemedlemmar. Av dessa kan Lappo, Uleåborg samt Borgå stifts styrelsemedlemmar väljas för en till mandatperiod.

Enligt stadgarna bör styrelsen ha medlemmar från varje stift. För att garantera att förbundets jämställdhetsplan förverkligas i olika organ strävar man till att varken männens eller kvinnors andel i organen är under 40 % av hela sammansättningen. I styrelsens sammansättning tas geografisk- och könsbalans i beaktande, samt att det finns styrelsemedlemmar med olika arbetsmarknadsställning.

Så här deltar du i valet av styrelsemedlemmar:

 • genom att vara i kontakt med fullmäktigeledamöter från ditt stift
 • genom att tipsa om lämpliga kandidater
 • genom att delta i diskussionen om hurdana präster som behövs i förbundets styrelse.

För att underlätta fullmäktiges beslutsfattande, ber vi också att man skickar in följande information om föreslagna kandidater till styrelsen:

 • presentation om kandidaten och CV
 • uppgifter om kandidatens motivation att kandidera och kandidatens åsikter gällande aktuella frågor sedda ur förbundsmedlemmarnas synvinkel
 • övrigt material som kan vara nyttigt.

Personvalen inför fullmäktiges höstmöte förbereds av valnämnden. Information om kandidaterna ombeds skickas till valnämnden senast 31.10.2020 till adressen **@**.

Med vänliga hälsningar prästförbundets valnämnd

Jessica Högnabba (Borgå stift)
Hanna Rikkanen (St Michel stift)
Jari Kemppainen (Tammerfors stift)

 

 

 

Nuvarande fullmäktigeledamöter från stiften

Nuvarande styrelsemedlemmar

 

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille