Arkipyhälyhennys kirkon työajattomassa hengellisessä työssä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Arkipyhälyhennys kirkon työajattomassa hengellisessä työssä

Vuoden 2020–2022 KirVESTES toi mukanaan arkipyhästä saatavan lisävapaapäivän työajattomille viranhaltijoille ja työntekijöille. Tässä ohjeessa on lisätietoja lisävapaapäivän myöntämisestä.

Niihin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijoihin ja työntekijöihin, jotka edelleen uuden työaikalain aikanakin voivat olla työajattomina, sovelletaan edelleenkin hengellisen työn viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-aikajärjestelmää. Siinä viikoittaisia työpäiviä on keskimäärin viisi ja vapaapäiviä kaksi. Kilpailukykysopimuksen mukainen mahdollisuus lisätä työtä ja vähentää vastaavasti vapaapäiviä poistuu 1.1.2021 alkaen.

Uudessa, vuosien 2020–2022 virkaehtosopimuksessa on myös säännös lisävapaapäivästä arkipyhänä tehdystä työstä (142 § 5 mom.). Säännöksen mukaan viranhaltija/työntekijä saa yhden lisävapaapäivän saman tai seuraavan kalenterikuukaudn aikana, jos hän työskentelee 171 § 1 momentissa tarkoitettuna arkipyhänä. Lisävapaapäivää ei korvata rahana.

Lisävapaapäivän saamisen edellytys on, että viranhaltija/työntekijä työskentelee 171 § 1 momentissa tarkoitettuna arkipyhänä. Arkipyhänä pidetään sellaista 171 §:ssä lueteltua kirkollista tai yhteiskunnallista juhlapäivää, jota vietetään maanantain ja perjantain välillä (nämä päivät mukaan luettuna). Lauantaille tai sunnuntaille osuvasta pyhäpäivästä ei lisävapaapäivää saa.

Pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, helatorstai ja juhannusaatto mahdollistavat lisävapaapäivän saamisen aina, koska nämä eivät koskaan ole lauantaina tai sunnuntaina. Uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä voivat tuottaa lisävapaan niinä vuosina, kun ne osuvat maanantain ja perjantain välille.

Esimerkiksi vuonna 2020 lisävapaapäivä on mahdollista saada jouluaatosta (torstai) ja joulupäivästä (perjantai), mutta ei itsenäisyyspäivästä (sunnuntai) tai tapaninpäivästä (lauantai).

Lisävapaapäivän saaminen edellyttää myös, että lisävapaapäivänä tehty työ vastaa olennaisilta osin säännönmukaista työpäivää. Viranhaltijan/työntekijän esihenkilö arvioi, täyttyykö tämä olennaisuusvaatimus.

Arkipyhästä saatavassa lisävapaapäivässä ei siis ole kyse työajanlyhennyksestä, jonka saisi aina, vaan vapaana annettavasta työaikakorvauksesta, joka annetaan, kun edellytykset täyttyvät. Työaikakorvauksiin liittyvä yleinen periaate on, että korvauksen saa työstä, jonka työnantaja sijoittaa kyseiseen ajankohtaan. Työaikakorvausta ei makseta, jos viranhaltija/työntekijä vain itse päättää työskennellä kyseisenä ajankohtana.

Lisävapaapäivää ei siis saa myöskään sellaisessa tilanteessa, jossa arkipyhä on työpäivä mutta annettuja työtehtäviä ei ole. Tällöinhän viranhaltija/työntekijä on käytännössä vapaalla.

Toisaalta lisävapaapäivää ei myönnetä silloinkaan, kun työntekijällä on arkipyhänä vapaapäivä. Sikäli ei ole viranhaltijan/työntekijän edun mukaista sijoittaa vapaapäiviä arkipyhäpäiville. Viranhaltijat/työntekijät voivat joutua epäyhdenvertaiseen asemaan, jos osa saa lisävapaapäivän arkipyhätyöstä ja osalla se on työpäivä ilman työtehtäviä saaden käytännössä vapaata, mutta osa käyttää arkipyhään yhden viikoittaisen vapaapäivänsä.

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja palkansaajajärjestöjen yhteinen tulkinta lisävapaapäivän saamisesta on, että työskentelyn olennaisuusedellytystä tulee tulkita väljästi. Toisin sanottuna kynnys lisävapaapäivän saamiseen tulee olla matala. Esimerkiksi yksi jumalanpalvelus välittömine esi- ja jälkitehtävineen oikeuttaa lisävapaapäivään.

Varallaolo ja puhelinpäivystäminen (mobiilitavoitettavuus) eivät itsessään ole työtä, joten pelkästään näiden osumisesta arkipyhälle ei lisävapaapäivää saa. Kuitenkin, jos työntehtäviin kutsutaan arkipyhäpäivänä, on viranhaltija/työntekijä oikeutettu saamaan lisävapaapäivän myöhemmin, vaikkei sitä olisi vapaa-aikasuunnitelmaan alun perin merkittykään.

Ohje päivitetty 27.10.2020.

Yleiskirje A9/2020:
Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivästä arkipyhänä tehdystä työstä.

Kuva: Pexels.

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille