Ansioturvan tulisi kuulua kaikille
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Ansioturvan tulisi kuulua kaikille

AKIn hallituksen kannanotto 18.8.2020.

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. katsoo, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa on kehitettävä kohti kansalaisille yhdenvertaista sosiaaliturvan muotoa.

On aika yksinkertaistaa työttömyysetuusjärjestelmää. Kolmesta erilaisesta etuudesta (työmarkkinatuki, peruspäiväraha, ansiopäiväraha) on mahdollista siirtyä kahteen (työmarkkinatuki, yleinen ansioturva). Tukijärjestelmien yhtenäistäminen sekä lisäisi yhdenvertaisuutta että paikkaisi sosiaaliturvajärjestelmän aukkoja.

Yksinkertaisimmillaan muutos olisi toteutettavissa siten, että peruspäivärahasta tehtäisiin ansiosidonnainen etuus. Koska työttömyyskassat rahoittavat 5,5 % nykyisestä ansioturvasta, voisi Kelan kautta saatava ansiosidonnainen peruspäiväraha olla suuruudeltaan 94,5 % kassasta saatavan työttömyysetuuden suuruudesta.

Toinen vaihtoehto olisi edellyttää palkansaajilta pakollista työttömyysvakuutusta samaan tapaan kuin esimerkiksi liikennevakuutus on pakollinen ajoneuvon omistajalle. Oletuksena kaikki 18–65-vuotiaat olisivat vakuutettuja Kelan ylläpitämässä työttömyyskassassa. Palkansaaja voisi kuitenkin valita, mistä työttömyyskassasta vakuutuksen ottaa, ja ammattiliitot voisivat edelleen vakuuttaa jäsenensä osana toimintaansa. 

Yleisen ansioturvan järjestäminen edellä mainituilla tavoilla lisäisi julkisen talouden vuosittaisia kokonaiskuluja arviolta noin 250–280 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon ansioturvan vaikutukset veroihin, päivähoitomaksuihin, asumis- ja toimeentulotukeen sekä eläkkeisiin. 

Osa tarvittavasta lisärahoituksesta on mahdollista kattaa pyrkimällä vähentämään kassajärjestelmän hallinnollisia kuluja esimerkiksi pienimpiä kassoja yhdistämällä. Yleisen ansioturvan laajentamista on myös mahdollisuus rahoittaa aktiivisilla työllisyystoimenpiteillä, joilla työllisyysaste saadaan nousuun. 

Aikuiskoulutustukea ja vuorotteluvapaata ei tule lakkauttaa. Molemmat ovat keinoja, joilla tuetaan pitkiä työuria, työssä jaksamista, osaamisen kehittämistä sekä suuntautumista uusiin tehtäviin.
 

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille