Koronaviruksen aiheuttama sairaus ammattitautina
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Koronaviruksen aiheuttama sairaus ammattitautina

Yhteistyössä Tapaturma-asiain korvauslautakunnan palkansaajajäsenten kesken laadittu ohje koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvattavuudesta ammattitautina.

Suomessa koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan korvata lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella ammattitautina, mikäli se on todennäköisesti pääasiallisesti tarttunut työssä, työntekopaikan alueella tai työhön liittyvässä koulutuksessa. Tapaturmavakuutuskeskus on tältä osin ohjeistanut vakuutusyhtiöitä.

Ammattitautina korvattavuutta tukevat myös viime aikaiset selvitykset. Suomessa THL:n mukaan terveydenhuollon työntekijöiden osuus työikäisten koronatartunnoista on hieman koholla. Vuonna 2019 noin 7,4 prosenttia kaikista työikäisistä työskenteli terveyspalvelujen parissa. Terveydenhuollon työntekijöiden osuus kaikista työikäisillä todetuista koronavirustapauksista on korkeampi, noin 17 prosenttia. Kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa koronapotilaiden intubaatio (hengitysputken laitto) näytti altistavan hoitohenkilökuntaa koronavirustartunnalle tai oireille. Selvityksen mukaan noin 10 prosenttia sai infektion tai oireita seurannassa.

Korvauksen edellytyksenä Suomessa siis on, että tartuntalähde ja -olosuhde on pystyttävä selvittämään. Tämä siis edellyttää siis, että tartuntalähde on yksilöitävissä työnteon yhteydessä tapahtuneeksi. Ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Koronaviruksen aiheuttama ammattitauti voi tulla kyseeseen myös muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa.

Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei ole ammattitauti eikä sen perusteella saa ammattitautikorvauksia eikä tällöin myöskään automaattisesti korvata mahdollisia testauskustannuksia työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

Epäillystä ammattitaudista tehtävä vahinkoilmoitus on täytettävä huolella. Korvauksen saaminen ammattitautina edellyttää tarkkaa ja yksityiskohtaista kuvausta tartunnasta ja sairastumisesta sekä siitä, ettei tartunta ole tullut vapaa-ajalla. Hengityssuojaimet ja muut suojavälineet pienentävät tartuntariskiä töissä, mutta niiden antama suoja ei ole täydellinen. Varsinkin kirurgisten hengityssuojaimien ja kangasmaskien antama suoja tartuntaa vastaan on puutteellinen. Vakuutusyhtiöt voivat pyytää lisätietoja mahdollisista muista tartuntalähteistä. Mikäli muu kuin työssä saatu tartunta on todennäköisempi, ei korvausta ammattitaudista makseta.

Lisätietoja:

https://thl.fi/fi/-/terveydenhuollon-tyontekijoiden-osuus-tyoikaisten-koronatartunnoista-on-hieman-koholla-aktiivinen-testaus-selittaa-osin-ilmiota?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIwKL799L56QIVTIGyCh3HlwJmEAAYASAAEgK3ZfD_BwE

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.15170

https://www.tvk.fi/uutiset/koronaviruksen-aiheuttaman-sairauden-korvaaminen-ammattitautina/

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2020/02/Millainen-on-hengityksensuojain.pdf?_ga=2.95601241.430184860.1592228046-1729253579.1579680457

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille