Vuosiloman keskeyttäminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuosiloman keskeyttäminen mahdollista vain poikkeuksellisissa tapauksissa

AKIn tiedote 12.6.2020.

AKIn toimistoon on tullut yhteydenottoja seurakunnista, joissa työnantaja on kerännyt työntekijöiden yksityisiä puhelinnumeroita sitä varten, että työntekijät voidaan kutsua töihin kesken vuosiloman. Perusteena on käytetty muun ohessa koronapandemiasta johtuvia olosuhteita.

Vuosilomalain mukaan viranhaltijan vuosiloman keskeyttäminen on mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Työsuhteisen työntekijän vuosiloman keskeyttäminen ei vuosilomalain mukaan ole mahdollista missään olosuhteissa.

KirVESTES 98 §:ssä on säädetty vuosiloman siirtämisestä tai keskeyttämisestä vuosilomalain mukaisen 2 viikon ilmoitusaikaa noudattamatta. Viranhaltijan vuosiloma voidaan keskeyttää erityisen painavasta syystä. On syytä huomata, että tämä syy ei voi olla mikä tahansa. Vuosilomalain 30 § mukaan viranhaltijan vuosiloma voidaan siirtää tai keskeyttää ainoastaan tilanteissa, joissa siirtäminen tai keskeyttäminen on julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä tarpeen taikka välttämätöntä julkisyhteisön laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Kirkossa ei voida yleisesti katsoa olevan sellaista julkisen vallan käyttöä, johon liittyisi painavia syitä, eikä myöskään laissa säädettyjä terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Myös valmiuslain mahdollisuudet poiketa virka- ja työehtosopimuksista liittyvät terveyden ja turvallisuuden työtehtäviin. Tämän johdosta KirVESTES 98 § soveltaminen viranhaltijan vuosiloman siirtämiseksi tai keskeyttämiseksi 2 viikon ilmoitusaikaa noudattamatta tulee kirkossa äärimmäisen harvoin, jos koskaan, sovellettavaksi.

Vanhassa, vuosien 2018–2020 KirVESTES:ssä on virheellisesti mainittu, että myös työntekijän vuosiloman voisi keskeyttää. Tämä määräys on vuosilomalain vastainen ja se on korjattu vuosien 2020–2022 työehtosopimuksessa.

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille