Erko alkaa maksaa ennakkomaksua 22.5.2020 lukien
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Erko alkaa maksaa ennakkomaksua 22.5.2020 lukien

Työttömyyskassaan saapuneen noin seitsemänkertaisen hakemusmäärän vuoksi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko on ryhtynyt toimenpiteisiin nopeuttaakseen etuusmaksatusta. Erko alkaa maksaa peruspäivärahan (33,66 €/pv) suuruista ennakkomaksua kokonaan työttömille päivärahan hakijoille, joiden ensimmäisen hakemuksen saapumisesta kassaan on kulunut 33 päivää ja joiden hakemusta ei ole vielä ehditty ottaa normaaliin hakemuskäsittelyyn.

Sovitellun päivärahan hakijoille maksetaan 70 % peruspäivärahasta eli 23,34 euroa päivältä. Jatkohakemukset käsitellään lakisääteisessä määräajassa.

Ennakkomaksua maksetaan hakemukseen merkityltä työttömyysajalta työttömälle tai lomautetulle päivärahan hakijalle, joka on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään työssäoloehtoon tarvittavan ajan.  Lisäksi tarvitaan TE-toimistosta esteetön lausunto.

Ennakkomaksua maksetaan ilman lapsikorotusta. Maksusta ei anneta päätöstä. Kassa lähettää ennakkomaksun yhteydessä verkkoasioinnin kautta tiedoteviestin työttömyysetuuden maksamisesta ennakkona. Maksun määrän voi tarkistaa verkkoasioinnista.

Kirjallinen päätös päivärahan suuruudesta annetaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Kassa maksaa päätöksenannon yhteydessä varsinaisen päivärahan ja ennakkona maksetun päivärahan erotuksen. Jos ennakkomaksua on maksettu liikaa, peritään se takaisin.

Ennakkomaksua ei tarvitse pyytää erikseen, vaan kassa maksaa sitä automaattisesti, jos ensimmäistä hakemusta ei ole ehditty ottaa käsittelyyn 33 päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta kassaan. Jos ennakkomaksua saanut lähettää kassalle neljän kalenteriviikon tai kuukauden mittaisen jatkohakemuksen ennen kuin ensimmäinen hakemus on ehtinyt varsinaiseen hakemuskäsittelyyn, myös jatkohakemus voidaan maksaa ennakkona. Ennakkomaksua voidaan maksaa enintään 6 kuukauden ajalta.

Eija Puusa
tiedottaja, etuusvastaava
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille