Uusi normaali: Työturvallisuus sekä henkilöstöriskit työn suunnittelussa epidemiaolosuhteissa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Uusi normaali: Työturvallisuus sekä henkilöstöriskit työn suunnittelussa epidemiaolosuhteissa

Koronavirusepidemian rajoittamiseen tarkoitettuja rajoituksia puretaan. Epidemian loppuminen ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Epidemia pitää huomioida paitsi työsuojelun näkökulmasta, myös työtehtävien jakamista suunniteltaessa. Koronavirus on riski paitsi työntekijöille, myös haaste henkilöstön kohdentamiselle

Kesä on sesonkia seurakunnissa, riparien ja juhlien aikaa. Rajoitustoimenpiteiden hallittu purkaminen avaa mahdollisuuksia myös seurakuntien kokoavassa toiminnassa. Tätä on varmasti odotettu. Paluuta vanhaan ei kuitenkaan ole hetkeen tiedossa: Koronavirusepidemia ja sen leviäminen huolettavat niin seurakuntalaisia kuin työntekijöitäkin.

Organisaatioissa opetellaan nyt rajaamaan riskiä ja huolehtimaan henkilöstön riittävyydestä tilanteissa, joissa koronavirus leviää omalla paikkakunnalla. Sairaslomien lisäksi työnantajat joutuvat varautumaan tartunnalle altistuneiden karanteeneihin. Eläkkeellä olevien keikkapappien ja -kanttorien työllistäminen on myös vähentynyt jyrkästi riskiryhmiä koskevien rajoitteiden myötä.

Koronavirus on myös työturvallisuuskysymys. Työsuojeluperiaatteiden mukaisesti tartuntojen rajaamisesta olisi huolehdittava ensin yleisesti, sitten yksilöllisesti. Työtä ylipäätään pitää suunnitella siten, että työntekijöiden altistumisen mahdollisuus olisi mahdollisimman vähäinen. Riskiryhmien osalta kannustamme yhteistyössä työterveyshuollon kanssa etsimään toimenpiteet, joilla tartuntariski pystytään minimoimaan, ja työstä saadaan mahdollisimman turvallista. Työsuojelunäkökulmasta myös työntekijältä odotetaan asiassa aloitteellisuutta. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on julkaissut huhtikuun lopussa perehtymisen arvoisen oppaan Suosituksia turvalliseen työhön paluuseen. Se löytyy täältä (tyosuojelu.fi)

Seurakuntien viestinnässä tulee suhtautua erityisellä varovaisuudella henkilöstöä koskeviin tietoihin. Tiedot työntekijöiden karanteeneista ja tartunnoista sekä kuuluminen riskiryhmään terveydentilan perusteella ovat henkilötietoja. Näistä kaksi jälkimmäistä, eli tiedot henkilöiden tartunnasta ja riskiryhmään kuulumisesta terveydentilan perusteella ovat myös terveystietoja, joita on suojeltava erityisellä tarkkuudella. Näihin sovelletaan tietosuoja-asetusta sekä lakia yksityisyyden suojasta työelämässä. Tietosuojavaltuutettu on laatinut asiasta ohjeistusta, joihin myös seurakunnissa olisi syytä perehtyä ennen kuin asiaan liittyvää viestitään. Aiheeseen voit perehtyä täällä (tietosuoja.fi)

Kevään mittaan olemme oppineet paljon koronaviruksen leviämisestä ja sen aiheuttamasta sairaudesta. Kysymyksiä on kuitenkin yhä enemmän kuin vastauksia. Mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista ei ole vielä tietoa. Vaikka itse ei kuuluisikaan riskiryhmään ikänsä tai terveydentilansa puolesta, on useimmillaan lähipiirissään ihmisiä, joille sairastuminen voi olla kohtalokasta. Seurakunnan työntekijät myös tapaavat paljon ihmisiä, ja kesäjuhlasta toiseen rientävä pastori tai kanttori voi myös kuljettaa sairautta mukanaan. Huoli koronaviruksen leviämisestä tai epidemian toisesta aallosta on otettava vakavasti.

Kesäkuun alusta lähtien kokoavaa toimintaa sekä rippikouluja voidaan järjestää epidemiaa ehkäisevistä toimenpiteistä sekä rajoitusten noudattamisesta huolehtien. Kirkon piirissä on sittemmin annettu ainakin kaksi ohjeistusta asiassa: Piispojen ohjeistus seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta 1.6.2020 alkaen 5.5. (evl.fi) sekä Kirkon verkkosivuilla 8.5. julkaistu kirkkohallituksen Ohje lasten ja nuorten kesätoiminnasta Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnissa poikkeusolojen aikana (evl.fi).

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille