Prästförbundets studentråd: Även muntliga arbetsavtal är bindande.
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Prästförbundets studentråd: Även muntliga arbetsavtal är bindande.

Kuva auringonkukkapellosta.

Finland och hela världen är i ett exceptionellt läge. COVID-19 pandemin påverkar allas

vardag, företagen har det tufft och permitteringar har blivit en del av denna vardag. Församlingarnas ekonomi påverkas vidare av sänkta inkomster via kyrkoskatten. För studerande till kyrkliga yrken ser sommaren osäker ut eftersom man ännu inte vet ifall skriftskolläger kommer att kunna ordnas under sommaren, eller överhuvudtaget hur verksamheten kommer att se ut.

En del församlingar har visat sig vara ansvarsfulla och informerat sina kommande sommararbetare att det arbetsförhållande man tidigare kommit överens om ännu är aktuellt men att eventuella lägers tidpunkt ändras och att arbetet kan komma att se annorlunda ut. Tyvärr har ändå inte alla agerat lika ansvarsfullt. Vi har blivit medvetna om fall där vissa överenskomna arbetsförhållanden har blivit inhiberade. Lägrens inhibering är ingen orsak till att med ett ensidigt meddelande dra in ett överenskommet arbetsförhållande eller en överenskommen tjänst. En teologistuderandes kunskap begränsar ju sig ändå inte bara till lägerarbete. Kunskap finns till exempel också i hållandet av andakter och gudstjänster. En sommarteolog kan assistera behövande människor inom församlingens område med butiksinköp eller med att ringa alla ensamma. Församlingarna lyckades med digitaliseringen, så nog klarar också en sommarteolog av att anpassa sig till denna förändrade situation.

Prästförbundets studentråd vill påminna alla om arbetslivets spelregler. Ett muntligt arbetsavtal är gällande fastän något fysiskt avtal aldrig skrivits under. Ifall man har kommit överens om ett sommararbete inom en församlingen, kan det ta frångås endast ifall båda parter är överens om saken. Anställningar eller tjänsteförhållanden på viss tid kan inte upplösas eller sägas upp utan en adekvat orsak. Permittering och uppsägning kan berättiga dig till arbetslöshetsskydd i detta undantagstillfälle. Detta förhindras i annat fall av heltidsstudier. Ett arbetsförhållande som sagts upp på fel sätt kan göra församlingen ersättningsskyldig. Stridigheter gällande sådana arbetsförhållanden löses i sista hand av den lokala tingsrätten.

Prästförbundet erbjuder stöd åt alla sina medlemmar, också studerande, då det uppstår problematiska situationer inom arbetslivet. Var gärna i kontakt med oss ifall du råkar ut för problem med ditt sommararbete.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille