Vastine KiT:n tiedotteeseen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vastine Kirkon työmarkkinalaitoksen tiedotteeseen

Tiedote 30.3.2020.

Kirkon työmarkkinalaitos on 30.3.2020 julkaissut tiedotteen, joka käsittelee AKIn samama päivänä antamaa ohjeistusta uuden työaikalain soveltamisesta. KiT:n tiedotteessa on esitetty AKIn ohjeistuksen sisältö virheellisesti ja paikkansapitämättömästi.

Kirkon työmarkkinalaitoksen tiedotteessa todetaan, että AKIn ohjeistus pitäisi sisällään "yksipuolista" ja "ilmeisen virheellistä" tulkintaa. KiT ei kuitenkaan ole kyennyt yksilöimään, mitä nämä ilmeisen virheelliset tulkinnat ovat. 

Yksipuolinen AKIn ohjeistus on kyllä on, ja se on sitä sen vuoksi, että Kirkon työmarkkinalaitos kieltäytyi helmi-maaliskuussa neuvottelemasta kirkon työmarkkinaosapuolten yhteiseen ohjeistukseen soveltamisalapoikkeuksia koskevaa tekstiä ilman laajentavaa tulkintaa. KiT edellytti, että ohjeistukseen kirjattaisiin työaikalain soveltamisalapoikkeuksien osalta, että kaikkiin niihin viranhaltijoihin, joihin on aiemmin sovellettu kirkon työaika-asetusta, sovellettaisiin nyt työaikalain 2.1 § 4 kohtaa (työ, jota siihen liittyvien toiminnan erityispiirteiden johdosta tehdään sellaisissa olosuhteissa että ei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä).

Tätä Kirkon työmarkkinalaitoksen edellyttämää laajentavaa tulkintaa ei mm. kirkon akavalaisia edustava JUKO voinut hyväksyä. JUKOlle olisi käynyt se, että ohjeeseen kirjattaisiin soveltamisalapoikkeuksia koskeva jakso sellaisena, kuin se on esitetty hallituksen esityksessä työaikalaiksia ja hallituksen esitystä koskevassa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössä. KiT katsoi, ettei se voinut sitoutua hallituksen ja eduskunnan tekstimuotoihin, minkä johdosta soveltamisalapoikkeuksia käsittelevä jakso jäi pois osapuolten yhteisestä ohjeistuksesta.

KiT:n tiedotteessa todetaan myös, että AKIn ohjeistus poikkeaa olennaisesti kirkon sopijaosapuolten yhteisesti 9.3.2020 antamasta ohjeistuksesta. Tämä väite on paikkansa pitämätön. AKIn ohjeen työaika-autonomiaa ja työaikaan siirtymistä koskevat osiot ovat pitkälti suoraa kopiota tästä kirkon työmarkkinaosapuolten yhteisestä ohjeesta.

AKI on JUKOn kirkon sektorin suurimpana järjestönä sitoutunut pääsopijajärjestöjen yhteiseen ohjeistukseen työaika-autonomiasta. Työaikalain soveltamisalapoikkeuksia yhteinen ohje ei edellä kuvatun takia käsittele, ja siksi Kirkon työmarkkinalaitoksen väitteet siitä, että AKIn ohjeistus poikkeaisi yhteisestä ohjeesta, ovat virheellisiä.

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille