Poikkeussäännökset KJTES-alalla
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Yt-neuvottelu- ja lomautusilmoitusajat lyhenevät kristillisissä järjestöissä

Tiedote 26.3.2020.

Koronavirusepidemian vuoksi ovat kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen osapuolet AKI, Kirkon alat ja PALTA sopineet poikkeusjärjestelyistä, joilla pyritään turvaamaan työpaikkojen säilyminen poikkeuksellisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Ajalle 9.3.2020–31.1.2022 sovittua kristillisten järjestöjen työehtosopimusta on täydennetty lisäpöytäkirjalla seuraavasti.

Tuotannollis-taloudellisien yhteistoimintaneuvotteluiden vähimmäisaika lyhennetään 14 päivästä 5 päivään, ja lomautusilmoitusaika lyhennetään niin ikään 14 päivästä 5 päivään. Muutosten johdosta työnantajan on mahdollista yhteistoimintaneuvottelujen alusta lukien lomauttaa työntekijä 10 päivässä aiemman 28 päivän sijaan.

Vastineeksi työnantajan velvollisuutta palkata irtisanottu työntekijä takaisin työvoiman tarpeen kasvaessa pidennetään 4 kuukaudesta 9 kuukauteen. Valtioneuvosto on myös esittänyt eduskunnalle työttömyysturvanlainsäädännön väliaikaista muuttamista niin, että työttömyyspäivärahaa on mahdollista saada ilman omavastuupäiviä.

Lisäpöytäkirjan muutokset tulevat voimaan 26.3.2020 ja ovat voimassa niin kauan kuin maan hallituksen 20.3.2020 päättämät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa. Lisäpöytäkirja raukeaa, jos eduskunta ei hyväksy hallituksen 20.3.2020 päättämiä muutoksia 15.4.2020 mennessä.

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille