Työturvallisuus ja henkinen kuormitus epidemian aikana
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työturvallisuus ja henkinen kuormitus epidemian aikana

Pyrkimys hidastaa Suomessa ja maailmalla leviävän koronavirus COVID-19:n etenemistä aiheuttaa toimenpiteitä läpi yhteiskunnan. Kirkon sektorilla osa työtehtävistä pystytään tekemään etänä, mutta osa sosiaalista kontaktia vaativista työtehtävistä tehdään myös epidemian aikana. Työtehtävissä altistumisen rajaaminen on myös työsuojeluasia.

Kun työtehtävät edellyttävät asiakaskontaktia, on syytä huolehtia hygieniasta, riittävistä henkilöiden välisistä etäisyyksistä ja pyrkiä käytettävissä olevilla toimenpiteillä vähentämään tartunnan mahdollisuus minimiin. COVID-19 viruksen on todettu leviävän myös oireettomista ihmisistä, ja varotoimenpiteitä on syytä noudattaa oireettomanakin mahdollisten tartuntaketjujen katkaisemiseksi. 

Erityisesti kehoitamme riskiryhmiin ikänsä, terveydentilansa tai lääkityksensä perusteella kuuluvia välttämään sosiaalista kontaktia ja siten virukselle altistumista. 

Flunssaoireisena tulee välttää kaikkia sosiaalista kontaktia vaativia työtehtäviä. 

Etätyöt mahdollisuuksien mukaan 

Suositamme, että työnteko mahdollistettaisiin etätyönä niin laajalti kuin työtehtävät mahdollistavat. Tapaamisia voidaan järjestää neuvotteluohjelmistoilla tai puhelimitse. 

Etätyössä työnjohto on edelleen työnantajalla ja työntekijä työnantajan vakuutusvelvollisuuden ja työturvallisuuden valvomisen piirissä. Etätyö kuuluu aiemmasta poiketen uuden työaikalain piiriin, joten työajanseurantaa tulee työajallisessa työssä tehdä myös kotona. 

Työajattomilla viranhaltijoilla esimerkiksi kirkon hengellisessä työssä ei työaikaseurantaa ole muutoinkaan, joten sitä ei ole myöskään silloin, kun he työskentelevät kotoaan käsin. Jos työnantaja ryhtyy seuraamaan työntekijän työaikoja, työntekijä menettää työaika-autonomiansa ja siirtyy työajan piiriin. Tästä on annettu erikseen työmarkkinaosapuolten yhteinen ohje

Työntekijällä on lupa edellyttää, että työnantaja tarjoaa etätyön tekemiseen tarvittavat työvälineet. Nämä voivat käsittää esimerkiksi kannettavan tietokoneen sekä verkkoyhteyden (esim. tavallinen tai mobiililaajakaista). 

Suojautuminen kontaktitilanteissa on työsuojeluasia

Henkilöstön suojeleminen tartunnalta työtehtävissä on myös työsuojeluasia, josta viimekädessä seurakunnassa vastaavat kirkkoherra ja työsuojelupäällikkö. 

Valtioneuvoston linjaus rajoittaa tilaisuuksiin osallistujien määrän kymmeneen. Rajoitus koskee työpaikkoja kokousten ja tapaamisten osalta.

Mikäli henkilöstön läsnäoloa työpaikoilla edellytetään, tulee huolehtia siitä, että työskentelytilat ovat mahdollisimman väljästi järjestetyt. Mikäli mahdollista, työntekijöille voidaan järjestää erillisiä huoneita työskentelytiloiksi. Myös erilaisia työskentelyaikoihin liittyviä käytäntöjä voidaan harkita, jotta minimoitaisiin kerrallaan samoissa työtiloissa työskentelevien määrä. 

Työntekijöille tulee järjestää mahdollisuus huolehtia käsihygieniastaan pesupistein, tarvittaessa käsidesillä. Työnantajan tulee huolehtia työtilojen ja työvälineiden riittävästä hygieniasta epidemiaolosuhteissa. Ohjeistusta asiaan löydät Työturvallisuuslaitoksen verkkosivuilta (ttl.fi) 

Työterveyslaitos on samoin laatinut perehtymisen arvoisen ohjeistuksen epidemian huomioimisesta asiakastyössä. Löydät sen laitoksen verkkosivuilta (ttl.fi) 

Biologiset tekijät, työsuojelu ja riskiryhmät

Työnantajalla on työsuojelulain 8 § esitetyn yleisen huolehtimisvelvollisuuden perusteella velvollisuus rajoittaa työntekijöiden terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa.

Kaupoissa, joissa henkilökontakti on läheinen, on otettu käyttöön muun muassa suojapleksejä asiakkaiden ja työntekijän väliin. Lisäksi asiakkaita on kehotettu suosimaan itsepalvelukassoja. 

Kirkollisten toimitusten osalta on pyritty suojelemaan työntekijöitä pitämällä suojaetäisyyttä toimitukseen osallistuviin. Suojatoimenpiteet suojelevat myös tilaisuuksiin osallistuvia. 

Epidemian aikana tulee huomioida, että asiakaskontaktia edellyttävissä työtehtävissä taudinaiheuttajille altistumista tulee rajoittaa työturvallisuuslaki 40 §:n perusteella. Pykälän nojalla on annettu Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta. Asetus velvoittaa työnantajan muun muassa arvioimaan työtehtävissä altistumista, kouluttamaan ja ohjaamaan työntekijöitä altistuksen varalta, tarjoamaan suojavälineitä ja varmistumaan näiden käytöstä, tarjottava pesupaikkoja sekä tiedotettava vaaratilanteista, joissa taudinaiheuttajat ovat saattaneet levitä. 

Riskiryhmien suojeleminen

Suosittelemme, että riskiryhmiin perussairautensa tai terveydentilansa puolesta kuuluvien työntekijöiden työtehtävät  järjestettäisiin siten, että asiakaskontaktissa oltaisiin mahdollisimman vähän. Yllä mainittu Valtioneuvoston asetus ohjeistaa huomioimaan erityisesti vaaroille erityisen alttiit työntekijät. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asiasta ensimmäisen ohjeistuksen 25.3.2020 (stm.fi). Ohjeistuksessa nimetään koronavirusepidemialle erityisen alttiit riskiryhmät, joihin kuuluvat työntekijät tulisi tarvittaessa huomioida työsuojelutoimenpitein. 

Riskiryhmien suojelulla suojellaan myös seurakuntien jäseniä, vapaaehtoisia, sidosryhmiä ja muita työntekijöitä. Vastustuskykyä heikentävät sairaudet tai lääkitys voivat johtaa sairauden voimakkaaseen tarttumiseen. 

Henkinen kuormitus ja työ poikkeusoloissa 

Uutistulva, nopeasti muuttuvat olosuhteet sekä huoli omasta, läheisten, työkavereiden sekä asiakkaiden hyvinvoinnista kuormittavat henkisesti. Omat haasteensa aiheuttavat mahdolliset lasten päivähoitoon tai koulunkäyntiin sekä työhön liittyvät poikkeusjärjestelyt. Huolta saattavat myös aiheuttaa epidemiaan liittyvät taloudelliset vaikeudet, joita kohdataan monilla työpaikoilla, myös seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä. 

On tärkeä tietää, ettet ole yksin murheesi kanssa. Kannustamme jakamaan ajatuksiasi ja huoliasi tilanteesta muiden kanssa. Myös uutisvirrasta irtautuminen päivittäin kirjan, hartauden tai ulkoilun pariin voi tarjota tarvitun hengitystauon. 

Kannustamme keskustelemaan perheesi ja esimiehesi kanssa järjestelyistä, jotka mahdollistaisivat sujuvan työnteon poikkeusolosuhteissa. Pelivaraa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen voi löytyä yhdessä suunnittelemalla, työskentelyaikoja mukauttamalla ja vuorottelulla. Poikkeusolosuhteissa työskentely vaatii nyt joustoa kaikilta. 

Lisätietoa henkisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä kuormituksen hallintaan löydät mm. Työterveyslaitoksen verkkosivuilta (ttl.fi)

Kirkon ohjeistuksia Koronavirusepidemiaan liittyen 

 

 

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille