Lomautukset ja yt-neuvottelut
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Lomautukset ja yt-neuvottelut

Ohje 20.3.2020

Yt-neuvottelut on käytävä ennen lomauttamista

Meneillään oleva poikkeustilanne ei muuta sitä tosiasiaa, että ennen lomautusta/irtisanomista/osa-aikaistamista työnantajan tulee noudattaa yhteistoimintamenettelyä. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on neuvotella henkilöstön kanssa siitä, voisiko tarvittavat säästöt saada jostakin muualta kuin henkilöstön vähentämisestä.

Seurakuntien osalta yhteistoimintamenettelystä säädetään kirkon yhteistoimintasopimuksessa. Yritysten ja järjestöjen yt-neuvotteluja säätelee laki yhteistoiminnasta yrityksissä. Kunnalla ja valtiolla on omat yhteistoimintalait. Kullakin työpaikalla on noudetettava kyseisen alan omaa lakia tai sopimusta. Toisen sektorin yt-lakia tai -sopimusta ei saa noudattaa.

Seurakunnissa yhteistoimintaneuvottelut on käytävä yhteistyötoimikunnassa, jos yhteistyötoimikunta on asetettu. Yksittäistä työntekijää tai työyksikköä koskevat neuvottelut voidaan käydä näiden työntekijöiden kanssa yhteisesti. Yksityisellä sektorilla yhteistoimintaneuvottelut on käytävä, jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää. Vaikka yhteistoimintaneuvotteluita ei olisi työnpaikan pienen koon vuoksi käytävä, tulee yhtä kaikki noudattaa työsopimuslain säännöksiä lomautusmenettelystä. Näihin lukeutuu muun ohella ennakkoselvitys lomautuksen perusteista ja työntekijän kuuleminen.

Seurakuntien osalta työnantajan tulee kutsua neuvottelut koolle 5 päivää ennen ja neuvottelujen tulee kestää 14 päivää. Vasta tämän jälkeen työnantaja voi tehdä päätöksen lomauttamisesta (=käytännössä antaa lomautusilmoituksen), irtisanomisesta tai osa-aikaistamisesta. 

Muillakin työpaikoilla aikamäärät ovat toistaiseksi saman pituiset. Valtioneuvosto on esittänyt eduskunnalle näiden määräaikojen lyhentämistä. On hyvä huomioida, että nämä esitetyt muutokset yritysten yhteistoimintalakiin yt-menettelyn lyhentämiseksi eivät koske kirkkoa, kuntaa tai valtiota!

Lomauttaminen

Viranhaltija/työntekijä voidaan lomauttaa voidaan tilanteessa, jossa työnantajalla olisi oikeus irtisanomiseen tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Lisäksi viranhaltija/työntekijä voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos tehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. 

Lomauttaminen edellyttää, ettei työntekijälle voida tarjota muuta työtä. Lomauttamisen aikana palvelussuhde jatkuu, mutta työvelvoite ja palkanmaksuvelvollisuus on tauolla.

Papiston lomauttamiseen tarvitaan tuomiokapitulin lausunto. Työnantaja voi tehdä päätöksen papiston lomauttamisesta vasta tuomiokapitulin lausunnon jälkeen. Kirkkoherraa, piispaa ja kirkkoneuvosta ei voida lomauttaa.

Määräaikaisen viranhaltijan voi lomauttaa, mutta määräaikaista työntekijää ei, ellei hän sijaista sellaista vakinaista työntekijää, joka voitaisiin lomauttaa laillisesti. Tähän on valtioneuvosto tosin valmistelemassa muutosta.

Ilmoitus lomauttamisesta on annettava 14 päivää ennen lomauttamista, ellei lyhemmästä ajasta ole sovittu virka- tai työehtosopimuksella. Valtioneuvosto on tosin valmistelemassa tähänkin lyhennystä.

Käytännössä vähimmäisaika lomautuksen alkamiselle on tavanaomaisessa tapauksessa seuraava: ennakkoilmoitus yt-neuvotteluista (5 pv), yt-neuvottelut (14 pv), lomautusilmoitusaika (14 pv).

Lomauttamisesta tai palkattomasta vapaasta sopiminen

Lomauttamisesta on myös mahdollista sopia, ja lisäksi viranhaltijan on mahdollista hakea palkatonta virkavapaata ja työntekijän toimivapaata. Osa työnantajista on tällaista työntekijöille ehdottanutkin. Näihin ehdotuksiin ei tule missään nimessä suostua.

Työntekijällä ei nimittäin ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, jos hän on myötävaikuttanut lomauttamiseen eli käytännössä sopinut lomauttamisesta itse. Sama koskee palkatonta virka-/työvapaata. Jos siis sovit omasta lomauttamisestasi tai palkattomasta vapaasta, sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Toimeentulo lomauttamisen aikana

Lomautuksen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa viiden päivän omavastuuajan jälkeen. Omavastuuajan lyhentäminen on parhaillaan valtioneuvoston valmistelussa. Työttömyyspäivärahan edellytyksenä on, että työntekijä on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa.

Lisätietoa työttömyyspäivärahasta lomautuksen aikana saat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon sivuilta.

Yt-neuvotteluista ja lomautuksista ilmoittaminen

Mikäli työyhteisössäsi ollaan aloittamassa tuotannollis-taloudellisia yt-neuvotteluja, ilmoitathan niistä hetimiten liittoon sähköpostitse (os. edunvalvontaa(at)akiliitot.fi). Samasta osoitteesta saat neuvontaa tilanteeseen.

Jäsenille
AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Helmikuu Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille