Juha Kauppinen in memoriam
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Juha Kauppinen in memoriam

AKIn ensimmäinen puheenjohtaja, Pappisliiton entinen puheenjohtaja ja kunniajäsen, dosentti Juha Kauppinen on saanut kutsun tästä ajasta 14.3.2020.

Juha Kauppinen valittiin Pappisliiton valtuuston jäseneksi vuosiksi 1988-91 ja hallituksen jäseneksi 1991-95, josta ajasta hän toimi varapuheenjohtajana 1994-95. Pappisliiton puheenjohtaja hänestä tuli vuosiksi 1999-2005.

Kauppisen puheenjohtajakaudelle osui tuolloin Akavan piirissä paljon toteutettu pienten liittojen yhteistyön tiivistäminen ja jopa yhteen sulautuminen. Kauppinen vaikutti aktiivisesti Kirkon akateemiset AKIn synnyssä. Hän toimi vuoden 2003 puheenjohtajana jo vuonna 2001 syntyneessä Akavan kirkolliset ammattiliitot AKIssa, jossa oli mukana kolme kirkollista liittoa: Pappisliitto, Kanttori-urkuriliitto ja Diankoniatyöntekijöiden Liitto.

Tiiviimmät yhteistyöneuvottelut käynnistyivät hänen kaudellaan vuonna 2003. Painopiste oli keväässä 2004, jolloin päästiin yhteiseen näkemykseen AKIn organisaatiosta, yhteisestä hallinnosta ja toimistosta sekä työnjaosta AKIn ja perusliittojen kesken. Tässä vaiheessa diakoniatyöntekijät jäivät pois yhteistyöstä, ja Kanttori-urkuriliitto ja Pappisliitto päättivät nykymuotoisesta AKIsta, joka on toiminut vuoden 2005 alusta.

Juha Kauppisesta tuli AKIn ensimmäinen puheenjohtaja vuosiksi 2005-06.

Kauppisen puheenjohtajakaudella Pappisliiton hallitus suhtautui määrätietoisen torjuvasti naisten pappeuden loukkauksiin seurakunnissa sekä otti kantaa muun muassa papinpukuun, papin identiteettikysymyksiin, julkaisi Papiston eettiset ohjeet sekä jatkoi suhteiden tiivistä ylläpitoa erityisesti Viron kirkkoon ja sen papistoon.


Juha Kauppinen syntyi syyskuussa 1944 Karkussa kanttorin poikana. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Lahdessa 1963 ja valmistui teologian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1966. Samana vuonna hänet vihittiin papiksi Tampereen hiippakunnassa. Lisensiaattitutkinnon hän suoritti 1973 ja väitteli tohtoriksi 1990. Kirkkososiologian dosentiksi Helsingin yliopistoon hänet nimitettiin 1993.

Kauppinen toimi vihkimyksensä jälkeen virallisena apulaisena Lahdessa ja vuosina 1970–1972 Pertunmaan kirkkoherrana ennen kauttaan Etiopiassa Suomen Lähetysseuran palveluksessa 1973–1982. Palattuaan kotimaahan Kauppinen toimi tutkijana Kirkon tutkimuskeskuksessa vuoteen 1993. Seuraavana vuonna hänet valittiin Tampereen Messukylän kirkkoherraksi, josta virasta hän jäi eläkkeelle 2007.

Lähetystyössä ollessaan Kauppinen vaikutti 1976-1982 Mekane Yesu -kirkon kirkolliskokousedustajana. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousedustajana hän toimi vuosina 1992-1999 sekä 2004-2007.

 

Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään.
– Hepr. 4:10

Juha Kauppinen
Kuva: Timo Hormio

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille