Epidemian vaikutus palvelussuhteeseen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Miten epidemia vaikuttaa palvelussuhteeseen?

Ohje julkaistu alun perin 16.3.2020. Ohjetta päivitetty 20.3.2020.

Kriittiset alat

Valtioneuvosto on suositellut etätyötä kaikille niille, joiden ei ole välttämätöntä työskennellä tavanomaisella työpaikallaan. Valtioneuvosto on myös julkaissut luettelon yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisistä aloista, joiden henkilöstön työskentely entiseen tapaan on edelleen mahdollistettava. Luettelossa on mainittu myös kirkon työntekijät siltä osin kuin heidän työnsä liittyy yhteiskunnan henkisen kriisinkestävyyden edistämiseen.

Varhaiskasvatusta järjestetään kaikille, mutta on suositeltavaa, että työntekijät pitävät lapset kotona, mikäli se töiden osalta on mahdollista. Koulut ovat lähtökohtaisesti suljettuna, mutta edellä mainittujen kriittisten alojen henkilöstön lapset, jotka käyvät 1.–3. luokkaa, sekä erityistä tukea saavat lapset voivat käydä kouluaan lähiopetuksessa.

Kokouksiin ja tilaisuuksiin osallistuminen

Valtioneuvosto on kieltänyt julkiset kokoontumiset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Seurakuntien osalta piispat ovat antaneet ohjeet, että jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa saa olla paikalla enintään 10 henkilöä kerrallaan.

Työyhteisön sisäiset kokoontumiset eivät ole näiden ohjeiden piirissä. AKIn näkemyksen mukaan myös niissä on syytä noudattaa 10 henkilön rajaa, jos kokous on välttämätöntä järjestää kasvokkain. Tällöinkin on syytä huolehtia, että turvaväli terveeseenkin työtoveriin on vähintään metrin verran. Ensisijaisesti kokoukset tulisi aina järjestää videovälitteisesti tai puhelimitse.

Näitä ohjeita on syytä noudattaa koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Koronavirus aiheuttaa yleisvaarallista hengitystietulehdusta, joka on vaarallinen etenkin yli 70-vuotiaille sekä niille, joilla on jokin perussairaus. Myös oireettomat kantajat voivat levittää virusta.

Etätyö

Etätyössä työnjohto on edelleen työnantajalla ja työntekijä työnantajan vakuutusvelvollisuuden ja työturvallisuuden valvomisen piirissä. Uusi työaikalaki lähtee myös siitä, että etätyö kuuluu aiemmasta poiketen työaikalain piiriin, joten työajanseurantaa tulee työajallisessa työssä tehdä myös kotona.

Työajattomilla viranhaltijoilla esimerkiksi kirkon hengellisessä työssä ei työaikaseurantaa ole muutoinkaan, joten sitä ei ole myöskään silloin, kun he työskentelevät kotoaan käsin. Jos työnantaja ryhtyy seuraamaan työntekijän työaikoja, työntekijä menettää työaika-autonomiansa ja siirtyy työajan piiriin. Tästä on annettu erikseen työmarkkinaosapuolten yhteinen ohje.

Työntekijällä on lupa edellyttää, että työnantaja tarjoaa etätyön tekemiseen tarvittavat työvälineet. Nämä voivat käsittää esimerkiksi kannettavan tietokoneen sekä verkkoyhteyden (esim. tavallinen tai mobiililaajakaista). 

Karanteeni

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi kansalainen voidaan määrätä karanteeniin. Tällaisen määräyksen antaa aina kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Työnantaja ei voi määrätä tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Karanteenin ajalta ei makseta palkkaa, ellei tästä ole erikseen sovittu, mutta Kela maksaa karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa.

Työnantaja voi kuitenkin päättää, että työntekijällä ei ole työskentelyvelvoitetta esimerkiksi kahden viikon aikana ulkomailla käymisestä lukien. Tämä on kuitenkin työnjohdollinen päätös, jolla ei ole vaikutusta työsuhteen ehtoihin, kuten palkanmaksuun. Jos työnantaja siis määrää sinut "karanteeniin", palkanmaksu jatkuu normaalisti vaikka työvelvoitetta ei olisikaan.

Lomauttaminen

Jos työt ovat vähentyneet olennaisesti, työnantaja voi lomauttaa henkilöstöä. Tämä edellyttää, ettei työntekijälle voida tarjota muuta työtä. Lomauttamisen aikana palvelussuhde jatkuu, mutta työvelvoite ja palkanmaksuvelvollisuus on tauolla.

Lomautuksen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa viiden päivän omavastuuajan jälkeen. Työttömyyspäivärahan edellytyksenä on, että työntekijä on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa.

Määräaikaista työntekijää ei ole mahdollista lomauttaa, ellei hän sijaista sellaista vakinaista työntekijää, joka voitaisiin lomauttaa laillisesti. Määräaikaisen viranhaltijan osalta samanlaista rajoitusta ei ole. Piispaa, kirkkoherraa ja kirkkoneuvosta ei ole mahdollista lomauttaa. Ennen papin ja lehtorin lomauttamista on tuomiokapitulilta pyydettävä lausuntoa.

Ilmoitus lomauttamisesta on annettava 14 päivää ennen lomauttamista, ellei lyhemmästä ajasta ole sovittu virka- tai työehtosopimuksella. Ennen lomauttamispäätöstä on niissä työpaikoissa, jotka ovat riittävän suuria (kirkko 10 työntekijää, yksityinen sektori 20 työntekijää) neuvotella työntekijöiden kanssa yhteistoiminnassa, voitaisiinko lomautukset välttää muilla keinoilla.

Mikäli työyhteisössäsi ollaan aloittamassa tuotannollis-taloudellisia yt-neuvotteluja, ilmoitathan niistä hetimiten liittoon sähköpostitse (os. edunvalvontaa(at)akiliitot.fi). Samasta osoitteesta saat neuvontaa tilanteeseen.

Lisätietoa

Katso myös JUKOn ohje näistä kysymyksistä.

 

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille