KJTES-sopimus 2020-2022
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kristillisten järjestöjen sopimusratkaisu 2020-2022

Uusi kristillisten järjestöjen työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka. Palkat nousevat sopimuskauden aikana 3,2 %. Kiky-tunnit on poistettu sopimuksesta.

Kristillisten järjestöjen työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos on hyväksytty AKIn, Kirkon alojen ja PALTAn hallinnossa. Sopimus on voimassa 31.1.2022, jolloin tekninen sopimuskausi edellisen sopimuksen päättymisestä lukien on 24 kk.

Palkkoja korotetaan vuosina 2020 ja 2021 ensisijaisesti paikallisesti sovittavalla tavalla. Jos paikalliseen sopimukseen palkkojen korottamisesta ei päästä, sopimuskorotukset ovat 1.6.2020 alkaen 1,3 % (1,0 % yleiskorotusta ja 0,3 % työnantajaerää) sekä 1.5.2021 alkaen 1,9 % (1,2 % yleiskorotusta ja 0,7 % työnantajaerää). Palkkaratkaisu 3,2 % sovitulla 24 kk sopimuskaudella vastaa yleistä linjaa 3,3 % tätä pidemmällä 25 kk sopimuskaudella.

Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomat vuosittaiset 24 lisätyötuntia, joista ei maksettu korvausta, on poistettu sopimuksesta. Työaikaa on mahdollista pidentää paikallisesti sopimalla enintään 48 tuntia vuodessä. Jos sopimukseen työajan pidentämisestä ei päästä, työnantaja voi direktio-oikeudellaan pidentää työaikaa enintään 20 tunnilla vuodessa. Pidennetty työaika korvataan maksamalla yksinkertainen tuntipalkka. Tästä pidennyksestä enintään 16 tuntia on mahdollista sijoittaa pyhäpäiville. Perustellusta henkilökohtaisesta syystä lisätyöskentelystä on mahdollista kieltäytyä tavanomaisena vapaapäivänä.

Työehtosopimus on päivitetty vastaamaan uutta työaikalakia. Pääasiassa uudistukset ovat olleet teknisiä. Enimmäistyöaikaa seurataan kuuden kuukauden jaksossa. Leirityöaikahyvitys on otettu KirVESTES:stä osaksi kristillisten järjestöjen työaikasopimusta. Henkilöstön edustajien korvauksia on korotettu vastaamaan kuntien ja kirkon korvaustasoa.

// Tiedote 10.3.2020

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille