Neuvottelut KJTES-alalla jatkuivat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Neuvottelut kristillisten järjestöjen sopimusalalla jatkuivat

Neuvottelutiedote 10.1.2020.

Neuvotteluita kristillisiä järjestöjä koskevalla sopimusalalla (KJTES) on jatkettu.

Neuvotteluosapuolet PALTA, AKI ja Kirkon alat ovat aloittaneet neuvottelut uudeksi sopimukseksi 13.12.2019. Osapuolet ovat esitelleet toisilleen neuvottelutavoitteensa. Neuvottelut jatkuivat 9.1.2020, jolloin osapuolet ovat vastanneet toistensa tavoitteisiin.

AKIn tavoitteita neuvotteluissa ovat ostovoiman turvaaminen yleisen linjan mukaisin palkankorotuksin sekä kiky-työajanpidennyksen poisto. Myös vuosilomaa, leirityöaikaa ja ulkomaantyötä koskevia säännöksiä pyritään parantamaan.

Neuvotteluja jatketaan 14.1.2020. Nykyinen työehtosopimus on voimassa 31.1.2020 saakka.

Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille