Neuvottelut KJTES-alalla jatkuivat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Neuvottelut kristillisten järjestöjen sopimusalalla jatkuivat

Neuvottelutiedote 10.1.2020.

Neuvotteluita kristillisiä järjestöjä koskevalla sopimusalalla (KJTES) on jatkettu.

Neuvotteluosapuolet PALTA, AKI ja Kirkon alat ovat aloittaneet neuvottelut uudeksi sopimukseksi 13.12.2019. Osapuolet ovat esitelleet toisilleen neuvottelutavoitteensa. Neuvottelut jatkuivat 9.1.2020, jolloin osapuolet ovat vastanneet toistensa tavoitteisiin.

AKIn tavoitteita neuvotteluissa ovat ostovoiman turvaaminen yleisen linjan mukaisin palkankorotuksin sekä kiky-työajanpidennyksen poisto. Myös vuosilomaa, leirityöaikaa ja ulkomaantyötä koskevia säännöksiä pyritään parantamaan.

Neuvotteluja jatketaan 14.1.2020. Nykyinen työehtosopimus on voimassa 31.1.2020 saakka.

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille