Luottamusmiehen puoleen kääntyminen kannattaa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Luottamusmiehen puoleen kääntyminen kannattaa

Heljä Linna on neljännen kauden luottamusmies Janakkalan seurakunnassa

Luottamusmiehet ovat vaalilla valittuja työntekijöiden edustajia. He huolehtivat työelämälainsäädännön, työehtosopimusten ja työntekijöiden edun piiriin kuuluvista asioista työpaikalla. Työntekijän ja työnantajan välisen erimielisyyden syntyessä luottamusmiehet tukevat ja neuvovat liittoon kuuluvaa työntekijää sekä tarvittaessa neuvottelevat tämän puolesta. Seurakuntien ja kirkon hallinnon Luottamusmiehet kuuluvat pääsopijajärjestö JUKOn organisaatioon.

Koulutukset ovat luottamusmiehille erinomainen mahdollisuus saada eväitä luottamusmiehen tehtävään sekä vaihtaa vinkkejä, kuulumisia ja tietotaitoa. AKI kouluttaa omia jukolaisia luottamusmiehiään pääosin syksyisin järjestettävissä koulutuksissa.

Hyvä yhteistoiminta pitää paikalliset sopimukset ajan tasalla

Valtteri Virta on Rauman seurakunnassa toista kautta luottamusmiehenä. Henkilöstöä seurakunnassa on noin 100. Jukolaisia edustettavia on sen verran, että seurakunnassa on Virran lisäksi myös jukolainen pääluottamusmies.

Yhteistyö työnantajapuolen kanssa on isossa seurakunnassa Virran mukaan tiivistä. ”Meitä kysytään mukaan ja asiantuntemustamme arvostetaan. Pääsääntöisesti neuvotteluyhteys on hyvä”, Virta toteaa luottamusmiesten ja työnantajan suhteista.

Paikallista sopimista on Virran mukaan nyt enemmän kuin aiemmin. ”Sopimukset paikallisella tasolla lähtevät usein liikkeelle yksittäisistä tilanteista tai yhteisistä havainnoista. Jokin asia on jäänyt jälkeen – näitä tulee arjessa vastaan tasaisesti”, Virta arvioi.

Virran mukaan luottamusmiehet ovat tässä asiassa tyypillisesti aloitteellisia. ”Meillä on isossa talossa paljon väliesimiehiä ja toisistaan poikkeavia käytäntöjä. Käytännöt voivat toisinaan olla epätasa-arvioisia ja ohjeistukset monenlaiset”, Virta sanoo.

 

Kaikki edustettavat samalla käytävällä – ja muita keskikokoisen seurakunnan iloja

Heljä Linna on neljännen kauden luottamusmies Janakkalan seurakunnassa.

Linnan mukaan työ keskikokoisen seurakunnan ainoana jukolaisena luottamusmiehenä on kenties yksinkertaisempaa kuin useamman luottamusmiehen suuremmassa seurakunnassa. Toisaalta työtä tehdään yksin.

Keskikokoisessa seurakunnassa edustettavat työskentelevät saman käytävän varrella. Yhteydenpito työnantajan ja työntekijöiden välillä on periaatteessa helppoa. ”Miten se käytännössä toimii ja miten työntekijöitä kuullaan, se on toinen kysymys”, Linna tuumaa.

Seurakuntasektorilla korkeakoulutettujen pääsopijajärjestönä toimiva Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa yhteensä 200 000 julkisen sektorin työntekijää seurakuntien lisäksi kunnissa, valtiolla ja yliopistoissa. Iso neuvottelujärjestö tuo neuvotteluvoimaa myös kirkon sektorin työehtosopimusneuvotteluihin.

Hyvä yhteistoiminta vaatii osapuolilta kärsivällisyyttä ja luottamusta

Luottamusmiehen työ onkin Virran mukaan paljolti työnantajan hereillä pitämistä asioista, jotka kaipaavat yhteisiä pelisääntöjä. Virta kertoo että hänen työpaikallaan pääluottamus neuvottelee, mutta hän on luottamusmiehenä neuvotteluissa taustatukena ja keskustelemassa työnantajan ehdotuksista.

Virran mukaan jukolaisten edustettavien määrä on lisääntynyt Raumalla huomattavasti. Osin tämän ansiosta luottamusmies kuulee kentällä yhä enemmän.

Valtteri Virta on jukolainen luottamusmies Rauman seurakunnassa

”Jatkuva yhteistoiminta on yhteyden pysymisen kannalta tärkeää. Se vaatii molemmilta osapuolilta kärsivällisyyttä ja luottamusta”, Virta korostaa. Vaikka henkilöstöön liittyvä päätöksenteko lienee nopeampaa työnantajapöydissä valmisteltuna, Virta kehottaa ottamaan aikaa työntekijöiden informoimiseen ja mielellään osallistamiseen.

Työnantajapuolella voi Virran mukaan joskus syntyä sellainen mielikuva, että työntekijöiden osallistaminen tarkoittaa vallan luovuttamista työntekijöille. Tämä ei pidä hänen mukaansa paikkaansa. Työnantaja voi tehdä haluamansalaisia päätöksiä, mutta työntekijöiden kuuleminen pitää henkilöstön ajan tasalla ja luo kokemusta asian avoimesta valmistelusta.

Luottamusmieskoulutus on tänä vuonna järjestetty mielenkiintoiseen aikaan, sillä näkyvissä ovat jo ensi kevään työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut. Neuvotteluista arvioidaan haastavia, sillä tavanomaisten sopimusneuvottelujen lisäksi pöydällä on myös uuden työaikasopimuslain soveltaminen hengellisestä työajasta työaikalain piiriin siirtyviin.

AKI kouluttaa, tukee ja tiedottaa luottamusmiehiä

Heljä Linna on tyytyväinen siihen, että ammattijärjestöt kouluttavat luottamusmiehiä.  Koulutuksesta saatujen eväiden kanssa on taas syksyllä hyvä pitää yhteyttä seurakunnan johtoon.

Ennen tätä Linna aikoo kutsua edustettaviaan koolle keskustellakseen ajankohtaisista työmarkkina-asioista työpaikalla. Työntekijöiden viesti kulkee näin myös työnantajapuolen korviin.

Yhteydenpito edustettaviin on Raumalla Virran mukaan säännöllistä. ”Välitämme Jukolta ja AKIlta saatua tietoa ja Informoimme mistä työpaikalla on sovittu”, Virta sanoo.

Luottamusmiehet saavat koulutuksen lisäksi AKIlta tiedon edustettavistaan sekä tukea arjen työhön työyksikössään. Myös AKIn juristi auttaa luottamusmiehiä tarvittaessa.

Ei mediaseksikästä, mutta vaikuttavaa

Säännöllinen yhteydenpito on kannattanut myös edustettavien suuntaan. ”Meillä henkilöstö kääntyy luottamusmiesten puoleen aika herkästi. He ovat huomanneet että se kannattaa: tietoomme saatettuihin asioihin puututaan”, Virta arvioi.

”Kun saamme yhteydenoton rupeamme aina toimeen ja pohdimme, mitä asialle voidaan tehdä. Välillä kyseessä voi olla väärinymmärrys, välillä asia vaatii välitöntä puuttumista ja selvittelyä”, Virta sanoo.

Luottamusmiehen rooli saattaa usein olla näkymätön. ”Jos ei olisi luottamusmiehiä, jotka puuttuvat ja neuvottelevat. Ja jos luottamusmiehet suomessa lakkaisivat tekemästä työtään, niin vuoden päästä olisi aika paljon tyytymättömämpää henkilöstöä Suomen seurakunnissa. – Luottamusmiehen työ ei aina näy päivittäisessä toiminnassa tai ole erityisen mediaseksikästä. Sillä on silti iso vaikutus”

”Tämä on tärkeä rooli. On hienoa että tällainen järjestelmä on olemassa, ja että voin olla yksi osa sitä”, Linna kiittää.

Ilari Huhtasalo

 

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille