Pätkätyö - uhka vai mahdollisuus?
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pätkätyö - uhka vai mahdollisuus?

Pätkätyö on arkea yhä useammalle työntekijälle. Itse olen ollut koko työurani siinä tilanteessa, että työsuhteeni on ollut ennalta määritellyn mittainen. Työhistoriani aikana olen ollut sijainen, määräaikaisissa työsuhteissa ja projektitöissä. Pysyvästä työpaikasta en osaa enää edes haaveilla, vaan määräaikaisuudet ja vaihtuvat työtehtävät ovat muuttuneet normaaliksi osaksi elämää.

Pätkätyö yleistyy, koska työkulttuurimme muuttuu koko ajan. Itse en osaa pitää tätä kehitystä ainoastaan huonona asiana, vaikka työsuhteiden pirstaleisuus ja katkonaisuus haasteita aiheuttavatkin. Tässä tekstissä jaan omia kokemuksiani pätkätyön hyvistä ja huonoista puolista.

Työttömyys pätkätyöläisen vaivana

Sanotaan, että kaikkeen tottuu. Myös epävarmuuden tunteeseen, jonka pätkätyöt aikaansaavat. Määräaikaisuus tarkoittaa työn loppua, mutta on myös mahdollisuus suunnata energia ja into kohti uusia työtehtäviä ja haasteita.

Pelottavinta on tietenkin aina määräaikaisuuden lopussa häämöttävä työttömyyden uhka. Olen itse ollut työtön kahteen otteeseen. Ensimmäisellä kerralla uutta työpaikkaa ei edellisen työsuhteen loppuessa heti löytynyt ja päädyin olemaan vailla työtä kahdeksan kuukautta. Toisella kerralla olin työtön kaksi kuukautta ja työttömyyden alkaessa uusi työ oli jo tiedossa.

Kokemus työttömyydestä oli opettava ja rankka. Työttömyys toi vapaata aikaa, mutta vei rahat ja laittoi itsetunnon koville. Työnhaku oli rankkaa ja turhauttavaa, mutta pakotti opettelemaan oman osaamisen sanoittamista oikein sekä voimavarojen kohdentamista sopivien työpaikkojen etsimiseen.

Kun lopulta sain töitä, olen ollut siitä eteenpäin kiitollinen jokaisesta työpaikasta ja työpäivästä, vaikka työnteko ei aina ruusuilla tanssimista olekaan. Työ on omassa elämässäni paitsi taloudellisesti myös henkisesti tärkeä voimavara.

Raskainta työyhteisöjen muutos ja väliaikaisuus

Pätkätyösuhteissa ehdottomasti raskainta on aina luopua työyhteisöstä ja työkavereista. Muutos uusiin työtehtäviin on aina työyhteisön muutos. Vaihtuvuus on välillä kuormittavaa, koska työtoverit ovat usein ne ihmiset, joita arjessa tapaa eniten. Siksi tutuista ihmisistä ja rutiineista luopuminen on raskasta.

Yleensä aina olen kuitenkin saanut uuden työn mukana uuden ja upean työyhteisön, hyvät verkostot edellisiin työpaikkoihin sekä erilaisia näkökulmia toimivaan tai toimimattomaan työyhteisöön. Plussan puolella siis ollaan.

Pätkätyösuhteissa väliaikaisuuden tunne voi kuormittaa, mutta se voi olla myös vahvuus. Työn määräaikaisuus pakottaa arvioimaan omaa oppimista ja työtaitoja koko ajan. On analysoitava, millainen työntekijä on, mitä osaa ja missä tulisi kehittyä.

Oma ammattitaito myös monipuolistuu, kun päätyy tekemään vähän kaikenlaista - niin kuin pätkätyössä usein tuppaa käymään. Pääsee olemaan monessa mukana, oppii joustamaan ja kartuttaa erilaisia taitoja omaa ammatti-identiteettiä tukemaan. Ei huono kauppa.

Taipuuko yhteiskunnan tukiverkko

Haastavaa on myös nykyisen työlainsäädäntömme jähmeys suhteessa pätkätyöläisen todellisuuteen. Tuet ja etuudet eivät usein jousta eivätkä sovellu pätkätyösuhteisiin, koska ne on suunniteltu kokopäiväisten ja pysyvien työsuhteiden tarpeisiin.

Pitkistä kesälomista ei määräaikainen työntekijä voi usein haaveilla, talvilomasta puhumattakaan. Seitsemän vuoden täyspäiväisen työurani aikana olen pitänyt täyden kesäloman kahdesti, ja tiedostan olevani tässä suhteessa onnekas.

Toisaalta lomarahat saa aina loppupalkan mukana käteen ja sapattivapaan mahdollisuus on kenties helpompi toteuttaa, kun ei ole painetta jättää pysyvää työtehtävää katkolle.

Pätkätyö pakottaa, mutta myös vapauttaa

Summaten voisi sanoa, että itse olen tottunut (ja turtunut) määräaikaisuuksien ja pätkätyösuhteiden arkeen ja koen ne ennemmin positiivisesti kuin negatiivisesti. Työtehtävien loppuminen pakottaa kehittämään omaa osaamista ja ammattitaitoa jatkuvasti sekä pitää työnhakutaidot terässä.

Pätkätyö tuo vaihtelua elämään ja erilaiset työpaikat sekä -yhteisöt tulevat tutuksi. Verkostot karttuvat ja omaan työhön ei koskaan kyllästy, kun se luonnostaan vaihtuu usein.

Haasteina ovat ammattitaidon kehittyminen pitkällä aikavälillä, oman työtehtävän omistajuuden tunteesta iloitseminen sekä lomamahdollisuuksien rajallisuus.

Toisaalta pätkätyö tuo mukanaan vapautta tehdä rohkeita valintoja. Koen, että uskallan helpommin tarttua uuteen ja kokeilla erilaisia työtehtäviä, kun en ole sidoksissa pysyvään työsuhteeseen.

Ymmärrän, että monia ajatus pätkätyöstä ja työsuhteiden katkonaisuudesta ahdistaa. Mutta väitän myös, että määräaikaisuudet ovat uusi normi työsuhteiden tulevaisuudessa.

Tai tältä ainakin vaikuttaa. Siksi pätkätyöarkeen ja työtehtävien pirstaleisuuteen kannattaa tottua ja totuttautua sekä iloita niiden hyvistä puolista. Tämän takia pätkätyö on itselleni ennemmin mahdollisuus kuin uhka.

Ilon kautta kohti monipuolisempaa työelämää - pitkissä tai lyhyissä pätkissä!

Laura Leipakka

 

Laura Leipakka

Kuva: Anu Tuomainen

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille