Työelämätietoa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työelämätietoa

Tietoa kesätöistä, palkkauksesta ja toimituspalkkioista:

Kesätyöntekijän pikkujättiläinen

Paljonko palkkaa on tarpeeksi? Milloin kesätyöntekijällä on vapaapäivä? Lasketaanko leirillä työtunteja? Kesään on vielä kuukausia, mutta kesätyöasiat ovat ajankohtaisia jo nyt. Tutustu kesätyöntekijän pikkujättiläiseen.

Palkkaus ja työehdot

Kanttorien palkoista ja muista työsuhteen ehdoista sovitaan Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Palkkaus- ja työehdot -linkistä löydät lisätietoa kanttorien palkkauksesta ja muista työhön liittyvistä ehdoista.

Tietoa viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkauksen määriytymisestä

Miten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkaus määritellään? Milloin palkka yleensä maksetaan? Oheisesta linkistä saat lisää tietoa palkkauksen määriytymiseen liittyen

Suositussopimus toimituspalkkioista 2014

Kirkon alalle on laadittu suositussopimuksia työoloihin, työterveydenhuoltoon ja toimituspalkkioihin liittyen. Suositussopimuksessa toimituspalkkioista määritellään suosituksia toimituista maksettaville palkkioille. Jos siis teet keikkaluontoisia toimituksia seurakuntaan, maksetaan palkkiosi usein tähän sopimukseen perustuen. Sopimus on kuitenkin vain suositus, joten palkkioiden summat saattavat vaihdella seurakuntakohtaisesti.

Kanttorin työn kuvaus

Kanttori on oman työalansa - seurakunnan musiikkitoiminnan - asiantuntija, johtaja, suunnittelija ja toteuttaja. Kanttorin viran olemassaolon ja työn sisällön perusta on seurakunnan yhteinen jumalanpalveluselämä. Kanttorin työn tavoitteet määräytyvät kirkon ja seurakunnan perustehtävän - sananjulistuksen - pohjalta. Kirkkojärjestyksen mukaan kanttori vastaa seurakunnan kaikesta musiikkitoiminnasta.

Kirkkojärjestys 6 luku 39§:

Kanttorin tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa. Hän vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta. Kanttorin tehtävistä määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston johtosäännössä.