Opiskelijatoiminta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Opiskelijatoiminta

Suomen Kanttori-urkuriliiton opiskelijatoimikunta perustettiin tammikuussa 2002. Toimikunta on liiton hallituksen alainen pysyvä toimielin, jossa on vähintään yksi edustaja jokaiselta kirkkomusiikin opetusta antavalta paikkakunnalta. Toimikunnan tehtävänä on valvoa liiton opiskelijajäsenten etua opiskeluun ja liiton toimintaan liittyvissä asioissa. Toimikunnan jäsenet toimivat samalla liiton yhdyshenkilöinä omissa oppilaitoksissaan.

AKIn asiantuntija ja opiskelijatoimikunnan jäsenet järjestävät syksyisin oppilaitoksissa liiton infotilaisuuden, jossa uusille opiskelijoille kerrotaan liiton toiminnasta ja palveluista sekä ajankohtaisista työelämän asioista. Valmistuvia kanttoreita liitto muistaa pienellä lahjalla.

Opiskelijatoimikunta on osallistunut valtakunnallisten Kanttoripäivien kehittämiseen opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Kanttori-urkuriliiton opiskelijatoimintaa varten AKIn toimistossa työskentelee osa-aikainen asiantuntija, jonka tehtävänä on mm. Kanttori-urkuriliiton opiskelijatoimikunnan sihteerinä toimiminen, opiskelijajäsenten rekrytointi ja neuvonta sekä yhteydet kirkkoon ja akavalaiseen opiskelijatoimintaan. Asiantuntija vierailee säännöllisesti oppilaitoksissa.

AKIn opiskelijatoiminta

Menneitä tapahtumia opiskelijatoiminnassa