Opiskelijat ja työttömyyskassa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Opiskelijat ja työttömyyskassa

Opiskelijakin voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi työssä ollessaan. Suomen kirkon pappisliitto vakuuttaa jäsenensä Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa. Ota yhteys liiton toimistoon, jos haluat liittyä työttömyyskassan jäseneksi. Työttömyyskassaan kuuluvan opiskelijan jäsenmaksu on 9 €/kk v. 2020.

Huomaa, että valmistuessasi siirryt automaattisesti työelämäjäseneksi. Ole yhteydessä AKIn toimistoon, kun valmistuminen häämöttää tai viimeistään kuukauden sisällä valmistumisestasi. Näin pidät huolta, että työttömyyskassan jäsenyytesi on ajan tasalla! 

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset

Työttömyyskassaan liittyminen edellyttää, että olet liittymishetkellä palkkatyössä. Tämä tulee tarvittaessa osoittaa liittymisajankohtaa koskevalla palkkalaskelmalla.

Kesätöillä ja sijaisuuksilla, joissa työtä on viikossa vähintään 18 tuntia, voit kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehtoa. Kun tällaisia työviikkoja on kertynyt 26 tarkastelujaksolla, jonka pituus on 28 kk, työssäoloehto on täyttynyt. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää 7 vuoteen asti esimerkiksi päätoimisen opiskelun perusteella. Tämän lisäksi edellytetään, että olet ollut työttömyyskassan jäsenenä 26 viikkoa. Tätä kutsutaan jäsenyysehdoksi.

Jäsenyysehdon sekä työssäoloehdon täyttyessä, saat työttömäksi jäädessäsi ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Työttömyyspäivärahaa ei kuitenkaan saa päätoimisten opintojen aikana, vaan vasta sitten, kun tutkinto on suoritettu tai opinnot pysyvästi keskeytetty.

Koronaviruspandemian johdosta säädetyt työttömyysturvaa koskevat väliaikaiset lait lyhentävät työssäolo- sekä jäsenyysehdon vähimmäisaikoja.

Lue lisää täältä:
Työttömyysetuuksiin sekä lomauttamiseen on tehty väliaikaisia muutoksia poikkeustilan johdosta 

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille