Lausunto kirkkoherran vaalitavasta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

AKI antoi lausunnon kirkkoherran vaalitavasta

Kirkkohallitus pyysi AKIlta lausuntoa työryhmän mietinnöstä, jossa esitettiin kirkkoherran vaalitavan muuttamista välilliseksi eli hallintoelimen (kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto) toimittamaksi vaaliksi.

Lausunnossaan AKI pohti ehdotetun ja nykyisen valintatavan hyviä ja huonoja puolia sekä mahdollisen uudistuksen vaikutusta kirkkoherran asemaan ja tehtäväkuvaan.

Ohessa lausunto kokonaisuudessaan.


pdf liite

Lausunto kirkkoherran vaalitavasta