Lausunto kirkkoherran vaalitavasta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

AKI antoi lausunnon kirkkoherran vaalitavasta

Kirkkohallitus pyysi AKIlta lausuntoa työryhmän mietinnöstä, jossa esitettiin kirkkoherran vaalitavan muuttamista välilliseksi eli hallintoelimen (kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto) toimittamaksi vaaliksi.

Lausunnossaan AKI pohti ehdotetun ja nykyisen valintatavan hyviä ja huonoja puolia sekä mahdollisen uudistuksen vaikutusta kirkkoherran asemaan ja tehtäväkuvaan.

Ohessa lausunto kokonaisuudessaan.


pdf liite

Lausunto kirkkoherran vaalitavasta
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille