Kelpoisuusvaatimukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kanttorin kelpoisuusvaatimusten muutos 2010

Elokuun alusta 2010 lukien myös musiikkikasvatukseen erikoistunut filosofian tai kasvatustieteen maisteri voi tulla valituksi kanttorin virkaan, jos hänellä on piispainkokouksen edellyttämät kirkkomusiikin opinnot. Piispainkokouksen päätöksessä määritellään ensimmäistä kertaa, mitä opintoja jokaisen kanttorin virkaan kelpoistavan tutkinnon tulee sisältää. Päätösteksti kokonaisuudessaan sakastin sivustolla.

Lisäksi Kanttorin virkaan kelpoistavia tutkintoja koskevien säädösten soveltamisohje.

Kirkolliskokouksen käsiteltävänä oli marraskuussa piispainkokouksen esitys kanttorin kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta ja virkaporrastuksen poistamisesta. Esitys perustui ns. Kanttorityöryhmä 2006:n mietintöön. Kirkolliskokous päätti jättää kanttorien virkaporrastuksen nykyiselleen.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunta pyysi Suomen Kanttori-urkuriliitolta lausuntoa asiasta. Sivun alaosassa olevassa tiedostossa on lyhyesti referoitu muutosesitystä ja liiton lausuntoa.

 


ppt liite

Referaatti piispainkokouksen esityksestä ja liiton lausunnosta (esitys Lahden neuvottelukokouksessa)