Kelpoisuusvaatimukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kanttorin kelpoisuusvaatimusten muutos 2010

Elokuun alusta 2010 lukien myös musiikkikasvatukseen erikoistunut filosofian tai kasvatustieteen maisteri voi tulla valituksi kanttorin virkaan, jos hänellä on piispainkokouksen edellyttämät kirkkomusiikin opinnot. Piispainkokouksen päätöksessä määritellään ensimmäistä kertaa, mitä opintoja jokaisen kanttorin virkaan kelpoistavan tutkinnon tulee sisältää. Päätösteksti kokonaisuudessaan sakastin sivustolla.

Lisäksi Kanttorin virkaan kelpoistavia tutkintoja koskevien säädösten soveltamisohje.

Kirkolliskokouksen käsiteltävänä oli marraskuussa piispainkokouksen esitys kanttorin kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta ja virkaporrastuksen poistamisesta. Esitys perustui ns. Kanttorityöryhmä 2006:n mietintöön. Kirkolliskokous päätti jättää kanttorien virkaporrastuksen nykyiselleen.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunta pyysi Suomen Kanttori-urkuriliitolta lausuntoa asiasta. Sivun alaosassa olevassa tiedostossa on lyhyesti referoitu muutosesitystä ja liiton lausuntoa.

 


ppt liite

Referaatti piispainkokouksen esityksestä ja liiton lausunnosta (esitys Lahden neuvottelukokouksessa)
Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille