Kanttorin kelpoisuusvaatimusten muutos
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kanttorin kelpoisuusvaatimusten muutos

Piispainkokous on muuttanut kanttorin viran kelpoisuusvaatimuksia. Elokuun alusta 2010 lukien myös musiikkikasvatukseen erikoistunut filosofian tai kasvatustieteen maisteri voi tulla valituksi kanttorin virkaan, jos hänellä on piispainkokouksen edellyttämät kirkkomusiikin opinnot. Piispainkokouksen päätöksessä määritellään ensimmäistä kertaa, mitä opintoja jokaisen kanttorin virkaan kelpoistavan tutkinnon tulee sisältää. Päätösteksti kokonaisuudessaan osoitteessa http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/E352D23BB03CA307C22577000024A667/$FILE/k10.pdf


Kirkolliskokouksen käsiteltävänä oli marraskuussa piispainkokouksen esitys kanttorin kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta ja virkaporrastuksen poistamisesta. Esitys perustui ns. Kanttorityöryhmä 2006:n mietintöön.

Kirkolliskokouksen lakivaliokunta pyysi Suomen Kanttori-urkuriliitolta lausuntoa asiasta. Oheisessa tiedostossa on lyhyesti referoitu muutosesitystä ja liiton lausuntoa.

Kirkolliskokous päätti jättää kanttorien virkaporrastuksen nykyiselleen.

Piispainkokouksen esitys ja sen taustalla oleva työryhmän mietintö kokonaisuudessaan löytyvät kirkon verkkosivuilta osoitteesta http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/E352D23BB03CA307C22577000024A667/$FILE/K08.pdf


ppt liite

Referaatti piispainkokouksen esityksestä ja liiton lausunnosta (esitys Lahden neuvottelukokouksessa)