Puheenjohtajan kirjoitus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Katse tulevaisuuteen

Cruxissa 2/2018 ollut pääkirjoitus.

Vapun jälkeisenä päivänä AKI-yhteisö kokoontui uuden valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseen. Koolla olivat vastavalitut valtuutetut niin Pappisliiton kuin Kanttori-urkuriliiton puolelta, Teologiliiton ja muidenkin perusliittojen hallitukset sekä toimiston työntekijät. Mukana oli paljon uusia vaikuttajia ja toki myös vanhoja konkareita.

Runsas kokousaineisto sisälsi AKIn tulevaisuusasiakirjaluonnoksen. Sen on tarkoitus ohjata AKI-yhteisön tavoitteenasettelua sekä suunnittelua vuosina 2019-22. Vaikka asiakirja hyväksytään vasta syksyllä, uusi valtuusto pääsi kuitenkin jo lausumaan näkemyksensä siihen, mitä tulevaisuustyöryhmä ja hallitus ovat tähän mennessä työstäneet.

Luonnoksessa tulevaisuusasiakirjan ydin on tiivistetty muutamaan kuvaan ja taulukkoon, jotka sisältävät AKIn toiminta-ajatuksen ja arvot sekä AKI-yhteisön työnjaon. Koko toiminnan tarkoituksena on rakentaa hyvää työelämää edistämällä jäsenten mahdollisuuksia toimeentuloon, hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen. AKI on jatkossakin ammatillinen, avoin, oikeudenmukainen ja vastuullinen.

Kaiken toiminnan keskiössä on tyytyväinen jäsen. Tähän tavoitteeseen pyritään ja päästään huolehtimalla tasapainoisesta taloudesta ja organisaation osaamisesta, vaikuttamalla tuloksellisesti ja tarjoamalla hyödyllisiä palveluja. Kaikkea tekemistä arvioidaan, analysoidaan ja kehitetään toimintaympäristön mahdollisuudet ja uhat tunnistaen. Kun tulevaisuudenkuvat tiivistetään muutamiin iskusanoihin, on tärkeää, että ne todella kuvaavat sitä, mitä haluamme. Siksi tulevaisuuden kuvaa ja strategiaa on syytä työstää yhdessä, laajalla joukolla.

Yhä uudestaan on tärkeää kysyä, miten me liittona ja sen edustajina hoidamme tehtäväämme kirkon ydintehtävissä olevien mutta myös yhteiskunnan mitä moninaisimmissa tehtävissä työskentelevien jäsentemme edunvalvojana. Millainen valmius meillä on toimintaympäristön muuttuessa uudistua ja vastata eteen tuleviin ehkä vielä vaikeasti ennakoitaviinkin haasteisiin? Myös se, miten onnistumme tämän kaiken sanoittamaan, vaikuttaa toimintamme uskottavuuteen ja vaikuttavuuteen.

Yksi muuttuvan toimintaympäristön huomioon ottamisen seuraus on vuosi sitten perustettu Suomen teologiliitto, joka on suunnattu erityisesti niille teologeille, jotka toimivat muualla kuin kirkollisissa tai koulutuksellisissa tehtävissä. Jäsenliittojen yhdenvertaisuuden vuoksi AKIn kevätvaltuusto päätti järjestää ensi syksynä valtuuston täydennysvaalin Teologiliiton osalta.

Samoin valtuusto päätti asettaa vaalivaliokunnan valmistelemaan syysvaltuuston henkilövalintoja. Syksyllä edessä on sekä AKIn että jäsenliittojen hallitusten puheenjohtajien valinnat, mikä merkitsee ainakin Pappisliiton ja AKIn puheenjohtajan vaihtumista.

Eija Nivala
AKIn ja Pappisliiton puheenjohtaja
**@**

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille