Vuoden Kanttori 2008 Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuoden Kanttori 2008 Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen

Suomen Kanttori-urkuriliiton hallitus on nimennyt Vuoden Kanttoriksi 2008 Espoon Tapiolan seurakunnan kanttorin Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikaisen. Harjunmaa-Hannikainen palkittiin Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry:n valtuuston kokouksessa Vantaalla.

Valinnan ensisijaisena perusteluna on se, että Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen on hoitanut laajaa yliopistotutkintoa edellyttävää kanttorin virkaansa esimerkillisellä tavalla. Hän on kantanut vastuuta oman seurakuntansa musiikkitoiminnan lisäksi suomalaisesta kirkkomusiikista laajemminkin, sekä parhaita perinteitä vaalimalla että uusia tyylejä laadukkaasti toteuttamalla. Hän on myös osallistunut merkittävällä tavalla virkakuntansa osaamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Musiikin maisteri, kanttori Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen on syntynyt vuonna 1961 Huittisissa. Hän on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdosta pääaineenaan urkujensoitto. Vuonna 1987 hän suoritti urkujensoiton A-tutkinnon erinomaisin arvosanoin.

Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen on työskennellyt Tapiolan seurakunnassa Espoossa yli 20 vuotta edeten osa-aikaisesta opiskelijakanttorista korkeinta pätevyyttä edellyttävään, ns. A-kanttorin virkaan. Vuosina 2005 – 2007 hän toimi oman toimensa ohella myös Espoon hiippakuntakanttorina. Urkujen rinnalla hänen tärkein instrumenttinsa on ollut seurakunnan kamarikuoro. Hänelle on viime vuonna myönnetty director musices –arvonimi.

Musiikillisesti rikkaiden messujen lisäksi Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen on toteuttanut Tapiolan seurakunnassa laajaa konserttitoimintaa, jossa eri musiikkityylit ovat olleet kattavasti esillä. Hänen aloitteestaan Tapiolan seurakunta on tilannut useilta nykysäveltäjiltä sävellyksiä, joita hän on myös itse ollut kantaesittämässä ja radionauhoittamassa. Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen oli viime syksynä ensimmäistä kertaa järjestetyn Aikamme kirkkomusiikkia –festivaalin taiteellisen johtoryhmän jäsen.

Työnsä alkuvuosina Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen perusti Tapiolan seurakuntaan lapsikuoroja ja oli aloitteellinen musiikkileikkikoulutoiminnan käynnistämisessä seurakunnassa jo 80-luvulla.

Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen on jatkuvasti kehittänyt itseään mm. kirkon koulutuskeskuksen opinto-ohjelmissa. Parhaillaan hän suorittaa kuoronjohdon jatko-opintoja Sibelius-Akatemiassa. Hän on myös itse toiminut kouluttajana kirkon koulutuskeskuksessa sekä Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Vuoden kanttori 2008 kertoo työstään:

- Taiteellisten, hengellisten ja yhteisöllisten haasteiden välillä ei tarvitse olla ristiriitaa. Tehtävämme on antaa Jumalalle ja ihmisille vain parasta! Olen ollut onnekas, sillä olen saanut työskennellä seurakunnassa, joka on tarjonnut mahdollisuuden tämän toteuttamiseen yhteistyössä muiden kanssa.

Tunnustuksena ansioistaan Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikaiselle luovutettiin Urkurakentamo Veikko Virtasen lahjoittama Principal-urkupilli seinälaattaan kiinnitettynä sekä liiton ja Nordea-pankin rahalahja.

Suomen Kanttori-urkuriliitto on 100-vuotias kanttoreiden ammattiliitto. Liiton jäseninä on 85 prosenttia evankelis-luterilaisen kirkon kanttoreista sekä lukuisa joukko eläkeläisiä ja opiskelijoita. Liiton tarkoituksena on valvoa jäsentensä taloudellisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, neuvotella ja tehdä sopimuksia jäsentensä palvelussuhteen ehdoista sekä edistää ammattikunnan keskinäistä yhteyttä.

Suomen Kanttori-urkuriliitto muodostaa Suomen kirkon pappisliiton kanssa yhteisjärjestön Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry:n, jonka toimisto hoitaa molempien liittojen ja niiden jäsenten asiat. Kanttorien ja pappien yhteinen AKI-valtuusto kokoontuu Vantaalla 24.4.2008. Kokouksessa käsitellään mm. johtamisen kehittämistä seurakunnissa, esim. selkiyttämällä kirkkoherran asemaa seurakunnan johtajana ja lisäämällä väliportaan esimiesten määrää.

Lisätietoja:

www.akiliitot.fi
www.skul.fi

Apulaistoiminnanjohtaja Annamari Jokinen, AKI ry,
puh. 040 865 6630
Puheenjohtaja Mikael Helenelund,
puh. 040 5849952

Kuvatilaukset:

Tuija Kukkonen, AKI ry,
puh. (09) 1502 446
Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille