Alaosastojen avustukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Alaosastojen avustukset

Alaosaston toiminta-avustus

Suomen Kanttori-urkuriliiton alaosastoilla on mahdollisuus saada liitolta avustusta toimintakuluihinsa enintään 15 euroa/vuosi jokaista varsinaista jäsentä kohden liitolle edellisenä vuonna ilmoitettujen jäsenmäärätietojen mukaan. Avustus maksetaan anomuksen perusteella ja kuitteja/laskuja vastaan. Toiminta-avustusta haetaan viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä ja hakemus toimitetaan AKIn toimistoon osoitteeseen **@**.

(Kyrkomusikerföreningenin osalta asiasta on sovittu erikseen).

Vuosijuhla-avustus

Vuosijuhlaa viettävillä Suomen Kanttori-urkuriliiton alaosastoilla on mahdollisuus hakea alaosaston vuosijuhla-avustusta. Avustuksen suuruus riippuu alaosaston jäsenmäärästä siten, että avustusta maksetaan 170 euroa jokaista täyttä 10 jäsentä kohden, kuitenkin vähintään 340 euroa ja enintään 840 euroa.

Liiton hallitukselle osoitettavaan vapaamuotoiseen anomukseen on liitettävä luettelo alaosaston jäsenistä (myös opiskelijat ja eläkeläiset) sekä juhlaohjelma. Anomukset lähetetään AKIn toimistoon osoitteeseen **@**.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille