Alaosastojen avustukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Alaosastojen avustukset

Alaosaston toiminta-avustus

Suomen Kanttori-urkuriliiton alaosastoilla on mahdollisuus saada liitolta avustusta toimintakuluihinsa enintään 15 euroa/vuosi jokaista varsinaista jäsentä kohden liitolle edellisenä vuonna ilmoitettujen jäsenmäärätietojen mukaan. Avustus maksetaan anomuksen perusteella ja kuitteja/laskuja vastaan. Toiminta-avustusta haetaan viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä ja hakemus toimitetaan AKIn toimistoon osoitteeseen **@**.

(Kyrkomusikerföreningenin osalta asiasta on sovittu erikseen).

Vuosijuhla-avustus

Vuosijuhlaa viettävillä Suomen Kanttori-urkuriliiton alaosastoilla on mahdollisuus hakea alaosaston vuosijuhla-avustusta. Avustuksen suuruus riippuu alaosaston jäsenmäärästä siten, että avustusta maksetaan 170 euroa jokaista täyttä 10 jäsentä kohden, kuitenkin vähintään 340 euroa ja enintään 840 euroa.

Liiton hallitukselle osoitettavaan vapaamuotoiseen anomukseen on liitettävä luettelo alaosaston jäsenistä (myös opiskelijat ja eläkeläiset) sekä juhlaohjelma. Anomukset lähetetään AKIn toimistoon osoitteeseen **@**.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille