Toimintakertomus 2017
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Suomen Kanttori-urkuriliiton toimintakertomus 2017

Käsitelty valtuuston kevätkokouksessa 2. - 3.5.2017

Yleistä

Liiton tarkoituksena on valvoa jäsentensä taloudellisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, neuvotella ja tehdä sopimuksia heidän palkkauksestaan ja muista palvelussuhteen ehdoistaan sekä edistää ammattikunnan keskinäistä yhteyttä. Tässä toimintakertomuksessa käsitellään AKI-yhteisön työnjaon mukaisesti perusliitolle kuuluvat asiat.

Liiton toimistossa Suomen Kanttori-urkuriliiton hallinnosta sekä kanttorien palvelussuhdeneuvonnasta vastasivat asiantuntijat Annukka Ruusula alkuvuoden ja Tuuli Muraja loppuvuoden. Projektisihteeri Laura Leipakka vastasi urkumatrikkelityöskentelystä sekä toimi hallituksen kokousten sihteerinä.

Jäsenet

Uusia varsinaisia jäseniä on liittynyt 17 henkilöä. Opiskelijajäseniä on liittynyt kertomusvuonna kaksi ja lisäksi yksi eläkeläinen. Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsenmäärä joulukuun 2017 lopussa oli 1186.  Viime vuoteen verrattuna jäsenmäärä on laskenut hieman (1199 jäsentä vuonna 2016). Kertomusvuonna laadittiin uudet jäsenesitteet sekä työelämä- että opiskelijajäsenille.

Opiskelijatoiminta

Vuonna 2017 liitto tapasi kanttoriopiskelijoita kaksi kertaa. Keväällä Sibelius-Akatemian opiskelijoita Helsingissä ja elokuussa myös Helsingin Sibelius-Akatemian opiskelijoita teologisten aineiden opetuspäivässä Järvenpäässä. Järvenpäässä oli koolla yli 20 opiskelijaa, kevään tapaamisessa vain kaksi. Uusien opiskelijajäsenien vähäisyys (vain kaksi liittynyttä vuonna 2017) lienee yhteydessä hankaluuksiin, joita on ollut opiskelijoiden tavoittamisessa. Liiton opiskelijasivuja netissä on päivitetty vuoden mittaan.

Kanttorikoulutus

Liiton edustaja on ollut mukana kanttorikoulutuksen seurantaryhmässä. Vuoden aikana ryhmässä on valmisteltu kanttoreille vuonna 2017 lähetettyä kyselytutkimusta, seurattu Sibelius-Akatemian opetussuunnitelman valmistelua ja kanttorikoulutuksen näkymiä, kun viimeinenkin suomenkielinen AMK-tasoisia kanttoreita kouluttanut linja päätettiin lakkauttaa Oulussa.

Liitto osallistui kirkon koulutusfoorumiin Järvenpäässä 4.12. ja on tarjoutunut osallistumaan kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntien tilaisuuksiin.

Kanttorin virka, työ ja identiteetti

Liitto osallistui Espoon vuoden 2018 kanttoripäivien valmisteluun. Vuoden kanttoriksi valittiin Turun Mikaelinseurakunnan kanttori Marko Hakanpää. Valinta julkistettiin Kirkon Musiikkijuhlilla toukokuussa Helsingissä.  Johtavien kanttorien päivän sijaan kertomuskaudella suunniteltiin Pappisliiton kanssa yhteinen väliesimiesten päivä AKIn tiloissa. Se toteutuu huhtikuussa 2018.

Ammattikunnan keskinäisen yhteyden edistäminen

Neljä alaosastoa sai toiminta-avustusta: Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alaosastot sekä Porvoon hiippakunnan kanttorien alaosasto, Kyrkomusikerföreningen rf. Nostalgiatoimintaa varten koottiin ryhmä eläkeläisjäseniä, jotka aloittivat suunnittelemaan retkipäivää. Retkipäivä toteutuu toukokuussa 2018.

Liiton asiantuntija vieraili Helsingin alaosastossa lokakuussa. Joulukuussa lähetettiin alaosastokirje alaosastojen toimihenkilöille.

Kirkkomusiikki ja musiikkipolitiikka

Liitto on ollut mukana pohjoismaisessa yhteistyössä järjestämällä 7.–9.6.2017 Espoossa Nordisk facklig konferens -tapahtuman sekä jatkamalla työskentelyä NKS2020 -tapahtuman järjestelyiden hyväksi sitä varten kootussa työryhmässä. 

Helsingissä järjestettiin Kirkon Musiikkijuhlat toukokuussa. Liitto oli mukana järjestelyistä vastaavassa työryhmässä sekä ylläpiti kanttorilataamoa juhlien aikana. Kanttorilataamo oli Tuomiokirkon Tapulissa ja siellä tarjottiin lepohetki, hierova tuoli, hiljaisuutta tai juttuseuraa sekä kahvia kanttoreille. Lataamo sai kiitosta kävijöiltä. Juhlille osallistui 4000 kuorolaista ja yhteensä yli 40.000 kävijää eri tapahtumissa.

Yhteistyö Suomen Kirkkomusiikkiliiton kanssa on ollut tiivistä. Kirkkomusiikkilehden uusi päätoimittaja valittiin kertomusvuonna ja hän aloitti työssään vuoden 2018 alussa. Lehti tulee uudistumaan sekä ulkoisesti että sisällöltään vuoden aikana, ja sen takia toimintasuunnitelmassa esitetty mainonta Cruxissa sekä lehden lähettäminen valmistuville opiskelijoille siirrettiin uudistuksen jälkeiseen aikaan eli vuoteen 2018. Yhteiskustannuksen uusi, digitaalinen nuottikauppa avattiin elokuussa 2017.

Suomen musiikkineuvoston kokouksiin on osallistunut Marjukka Andersson.

Urkumatrikkelin kanssa työskentelyä jatkettiin koko vuoden ajan. Ohjelmatoimittajan viivästysten vuoksi sivuston julkaisu siirtyi alkuvuoteen 2018 ja sisällön päivitys jatkuu vielä kevään 2018 ajan.

 


pdf liite

Toimintakertomus pdf-muodossa.
Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Toukokuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille