Liiton apuraha
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Liiton apuraha

Pappisliiton hallitus myöntää joka toinen vuosi apurahoja liiton opinto- ja avustusrahastosta, vuonna 2020 yhteensä 12 000 euroa. Apurahaa voivat hakea liiton varsinaiset jäsenet, maisterijäsenet sekä kandidaattijäsenet.

Pappisliiton hallitus julistaa haettavaksi apurahoja liiton opinto- ja avustusrahastosta, yhteismäärältään 12 000 euroa. Apurahat jaetaan joka toinen vuosi. Apurahan saajan tulee olla Pappisliiton työelämäjäsen (varsinainen, maisteri- tai kandidaattijäsen).

Apurahojen myöntämisessä huomioidaan sekä tieteelliset että ammatilliset tutkimukset, produktiot tai innovaatiot. Apurahoilla voidaan tarvittaessa tukea myös sellaisia hankkeita, jotka sivuavat tai liittyvät liiton toimintaan.

Tieteellinen apuraha myönnetään tieteellisen tutkimuksen tekemiseen (esimerkiksi lisensiaattityö tai väitöskirjatyö) tai ammatillisen jatkotutkinnon suorittamiseen (esimerkiksi ylemmän pastoraalitutkinnon tutkimus).

Käytännöllinen apuraha myönnetään sellaiseen hankkeeseen, joka edistää papin työtä ja seurakunnan tai kirkon toimintaa tuoden siihen uusia näkemyksiä ja työtapoja. Hankkeeseen ei lähtökohtaisesti tarvitse kuulua tieteellistä tai ammatillista tutkimusta. Painopiste on käytännön työn innovatiivisessa kehittämisessä.

Pappisliiton hallitus voi anomuksien perusteella jakaa 12 000 euron summan pienempiin osiin ja myöntää apurahan useammalle hakijalle. Yleensä apurahoja on jaettu samana vuonna vähintään kahdelle hakijalle.

Apurahaa ei kuitenkaan myönnetä yksilölliseen täydennyskoulutukseen, kuten johtamistutkinto tai terapeuttikoulutukset.

Apurahoja haetaan elokuun 2020 loppuun mennessä. Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä 13.10.2020. Apurahojen käyttämisen tulee ajoittua enintään kolmen kalenterivuoden ajalle myöntämisvuosi mukaan luettuna (v. 2020 - 2022). Apurahan saajan tulee tehdä Pappisliiton hallitukselle vuosittainen selvitys apurahan käytöstä.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja antaa tarvittaessa AKIn apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo, **@**, puh. 09 4270 1506.

 

 

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille