Liiton apuraha
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Liiton apuraha

Pappisliiton hallitus myöntää joka toinen vuosi kaksi apurahaa liiton opinto- ja avustusrahastosta, yhteensä 12 000 euroa. Juhlavuoden kunniaksi apurahoja jaetaan 20 000 euroa.

Apurahaa voivat hakea liiton varsinaiset jäsenet, maisterijäsenet sekä kandidaattijäsenet.

Pappisliiton hallitus julistaa haettavaksi 100-vuotisjuhlavuoden apurahoja liiton opinto- ja avustusrahastosta, yhteismäärältään 20 000 euroa. Apurahat jaetaan joka toinen vuosi. Apurahan saajan tulee olla Pappisliiton työelämäjäsen.

Apurahojen myöntämisessä huomioidaan sekä tieteelliset että ammatilliset tutkimukset. Niillä voidaan tarvittaessa tukea myös sellaisia hankkeita, jotka liittyvät tai sivuavat liiton toimintaa. Pappisliiton juhlavuonna apurahoja myönnetään useampi hakemusten mukaan.

Apuraha voidaan myöntää tieteellisen tutkimuksen tekemiseen (esimerkiksi lisensiaattityö, väitöskirjatyö) tai ammatillisen jatkotutkinnon (esimerkiksi ylemmän pastoraalitutkinnon tutkimus) suorittamiseen. Se voidaan myöntää myös sellaiseen hankkeeseen, joka edistää papin työtä ja seurakunnan tai kirkon toimintaa tuoden siihen uusia näkemyksiä ja työtapoja. Hankkeeseen ei lähtökohtaisesti tarvitse kuulua tieteellistä tai ammatillista tutkimusta. Painopiste on käytännön työn innovatiivisessa kehittämisessä.

Apurahoja haetaan toukokuun 2018 loppuun mennessä. Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä elokuussa 2018. Apurahojen käyttämisen tulee ajoittua enintään kolmen kalenterivuoden ajalle, myöntämisvuosi mukaan luettuna (v. 2018 - 2020). Apurahan saajan tulee tehdä Pappisliiton hallitukselle vuosittainen selvitys apurahan käytöstä.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja antaa tarvittaessa AKIn apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo, **@**, puh. 09 4270 1506.


Tieteellinen apuraha myönnetään tieteellisen tutkimuksen tekemiseen (esimerkiksi lisensiaattityö tai väitöskirjatyö) tai ammatillisen jatkotutkinnon suorittamiseen (esimerkiksi ylemmän pastoraalitutkinnon tutkimus).

Käytännöllinen apuraha myönnetään sellaiseen hankkeeseen, joka edistää papin työtä ja seurakunnan tai kirkon toimintaa tuoden siihen uusia näkemyksiä ja työtapoja. Hankkeeseen ei lähtökohtaisesti tarvitse kuulua tieteellistä tai ammatillista tutkimusta. Painopiste on käytännön työn innovatiivisessa kehittämisessä.

Apurahaa ei kuitenkaan myönnetä yksilölliseen täydennyskoulutukseen, kuten johtamistutkinto tai terapeuttikoulutukset.


 

 

 

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille