Pappi pelikaverina RL
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pappi pelikaverina Reijo Liimatainen

Pappi pelikaverina
Papiston päivät 17.10.2006
Reijo Liimatainen

KEHITYSKESKUSTELU 2006
Hakunilan seurakunta on Ilon ja Toivon yhteisö.
Yhteiset arvot: Oikeudenmukaisuus, Palveluhaluisuus, Luovuus, Hengellisyys, Yhteisöllisyys


I PERUSOSAAMINEN

1. Kielitaito, atk-taidot, viestintäosaaminen

• Ilmaisee itseään sujuvasti suomen kielellä suullisesti ja kirjallisesti
• Hallitsee itsenäisesti tekstinkäsittelyn, sähköpostin ja internetin käytön.
• Tuntee työyhteisössä käytettävät viestintäväylät ja käyttää niitä. Pitää omat tietonsa ajan tasalla.
• Lukee sähköpostin jokaisena työpäivänä ja reagoi siihen.
• Kirjaa itse järjestämänsä tapahtuman tapahtumatiedot seurakunnan nettisivulle.

2. Arvo-osaaminen, kirkon usko ja perustehtävä

• Muistaa Hakunilan seurakunnan moton ja yhdessä rakennetut arvot ja ottaa ne toiminnassaan huomioon.
• Sitoutuu kristityn identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen omassa työtehtävässään.
• Kohtelee sekä seurakuntalaisia että työtovereita arvostavasti ja tasa-arvoisesti.
• Tutkii säännöllisesti luterilaisen uskon perusdokumentteja: Raamattua, virsikirjaa ja Katekismusta.

3. Tehtävien itsenäinen hoitaminen, ajanhallinta, työmoraali

• Hoitaa itsenäisesti ammattinsa perustehtävät ja luottaa että toiset hoitavat omansa.
• On luotettava, täsmällinen ja joustava.
• Ennakoi muutoksia ja järjestelee eri työvaiheet siten, että tavoitteiden kannalta oleelliset asiat tulevat hoidettua myös poikkeustilanteissa.
• Kehittää toiminnan sujuvuutta lisääviä työtapoja.
• Kantaa vastuuta kaikille jaettavista tehtävistä yhdessä sovitulla tavalla.
• Osallistuu ajallaan yhteisiin palavereihin.

4. Henkilökohtainen kehittyminen

• Pitää itsenäisesti yllä henkilökohtaista osaamistaan.
• Sovittaa yhteen henkilökohtaiset ja työyhteisön kehittymistarpeet.

II TOIMINTA TYÖYHTEISÖSSÄ

1. Vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky

• Pyrkii avoimeen vuorovaikutukseen seurakuntalaisten, työtovereiden ja esimiesten kanssa.
• Ymmärtää toisten kiireet ja vaikeudet.
• Hallitsee oman käyttäytymisensä myös kriittisissä tilanteissa.
• Ilmaisee ajoissa työtovereille ja esimiehille, jos tarvitsee apua.
• Pitää erillään omat asiat ja työasiat.

2. Tiimityön taidot

• Hahmottaa tiimin perustehtävän ja sitoutuu siihen.
• Tuo oman panoksensa tiimin vastuulla olevan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
• Perustelee omia näkemyksiään, mutta sitoutuu myös kompromisseihin.
• Tunnistaa ajoissa liian kuormittumisen itsessä / työtoverissa ja mukauttaa tiiminä tavoitteet olemassa olevaan todellisuuteen.

3. Työn jatkuva arvioiminen

• Kohdistaa arvionsa asiaan – ei persoonaan.
• Sietää erilaisia mielipiteitä ja suostuu tekemään työtä myös eri tavoin ajattelevan kanssa.
• Suhtautuu yleensä hyvin asialliseen palautteeseen ja ottaa sen toiminnassaan huomioon.

4. Ongelmien ja ristiriitatilanteiden hallinta

• Tuo asiallisesti esiin havaitsemansa ongelman.
• Jos ongelma liittyy omaan työhön, ryhtyy korjaamaan sitä viivyttelemättä.
• Jos ongelma liittyy toisten vastuualueeseen, kertoo havainnostaan viipymättä.
• Sitoutuu ongelman käsittelemiseen ja yhdessä rakennettuihin ratkaisuihin.

Reijo Liimataisen pelikaverina Harri Palmu.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille