Pappi privaatissa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pappi privaatissa

Kooste palasta Pappi Privaatissa
Papiston Päivät 2006
Koosteen kokosi Pekka Uronen

Pappi privaatissa -palan keskeinen sisältö oli työn ja vapaa-ajan sekä työn ja perheen välisen problematiikan pohdiskelu. Palaa olivat toteuttamassa panelisteina pastori Minna Tuominen Kannelmäestä puolisoinen, pastori Harri Romar Jyväskylästä puolisoinen ja juontajana pastori Pekka Uronen Keravalta. Johdantona toimivat lyhyet humoristiset näytelmän pätkät, joissa kuvattiin pastorin perheen arkea. Näytelmien teemat olivat seuraavanlaisia: Perheillan keskeyttävä seurakuntalaisen puhelinsoitto, yllättävä kohtaaminen ravintolassa rippikoululaisen isän kanssa sekä pastorin ja puolison pohdintaa papintyön positiivisista puolista. Näytelmien jälkeen aiheita käsiteltiin paneeli- ja yleisökeskusteluina.

Yksi jatkuvaa jännitettä aiheuttava asia papin perheessä tuntuu olevan käsite työajattomasta työstä. Silloin kun työajattoman työn ja aina tavoitettavissa olevuuden välille laitetaan yhtäläisyysmerkit, mennään usein metsään. Perhe tuntee tällöin väkisinkin jäävänsä toiseksi ja ristiriidat ovat väistämättömiä. Työpuhelin pitää siis välillä sulkea ja seurakunta jättää oman onnensa nojaan…tai vaikkapa ihan pätevien kollegoiden hoitoon. Keskustelun perusteella pastoreita näyttäisi vaivaavan eräänlainen korvaamattomuuden syndrooma. Pitää aina olla tavoitettavissa, aina käsillä ja sielunhätä menee aina perheen ja ystävien toiveiden edelle. Merkittävä haittatekijä näyttäisi myös olevan töiden kotiin tuominen. Ei niinkään työpöydälle, vaan ajatuksen tasolle. Hajamieliset ja poissaolevan tuntuiset papit näyttävät olevat yleinen ilmiö eri puolella Suomenniemeä. Kysymys kuuluikin: Onko puolison aina joustettava? Onko papin työ ja sen sisältö niin arvokasta, että tilanne täytyy vain hyväksyä? Valmiita vastauksia kysymyksiin ei löydetty. Joku oli kokenut tärkeänä pienen siirtymäajan töistä kotiin. Toisen täytyy päästä lenkille tai muuten itseään purkamaan ennen kotiin tuloa. Toisaalta, pappien perheet eivät ole yksin näiden tilanteiden edessä - muillakin työntekijäryhmillä on samankaltaisia kysymyksiä.

Toinen ajatuksia herättävä aihe oli, voiko pappi olla ihminen? Saako pappi olla sellainen kuin on, vai tarvitseeko hänen elää niin kuin seurakunta odottaa? Panelistit ja palan osallistujat olivat melko yksimielisesti sitä mieltä, että pappi saa olla inhimillinen ihminen. Kuitenkin monella osallistujalla oli kokemuksia siitä, että oman seurakunnan alueella ei aina voi odotusten paineessa olla luonteva. Pappi edustaa instituutiota samalla lailla kuin poliisi ja armeija. Näille instituutioille on tietyt jäykät odotukset eikä niitä pappi yksilönä pysty murtamaan. Tämän ristiriidan keskellä tulee oppia elämään ja toimimaan. Toisaalta taas yksilötasolla se ainut pappi, jonka yksilö tuntee, edustaa koko kirkkoa. Tai sitten niin, että ”sä olet tosi hyvä pappi, mutta se kirkko, se on jäykkä”. Tällaisten ulkoapäin tulevien paineiden kanssa eläminen ei ole aina herkkua.

Kolmantena keskeisenä sisältönä olivat papin työn myönteiset puolet. Esiin nousivat mm. arkivapaiden hyödyllisyys sekä työn joustavuus ja vapaus. Seuraavassa osallistujien omia positiivisia kokemuksia papin työstä:

Töissä tuntuu hyvältä, kun…
on hyvät välit työtovereihin, saa myönteistä palautetta, saa tehdä työtä avoimesti, kun saa tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa, kaikki mikä liittyy elämään ja ihmisenä oloon, saa olla hyödyksi ja avuksi, nauretaan yhdessä, toisten hyvästä olosta tulee hyvä olo, tekee 16 maalia nuorten sählyssä, on upeita kollegoja, esimies antaa hyvää palautetta, voi kääntää klo 8 sängyssä kylkeä, työnteko sujuu työkavereiden kanssa hyvin, saa ihmetellä Pyhän äärellä, on sopiva määrä haasteellisia tehtäviä.

Pappi voi työpäivänään…
hoitaa kotiasioitaan ja monenlaisia privaatteja juttuja, käydä marjametsässä, joustaa perheen tarpeiden mukaan, junailla omat juttunsa, käydä ongella, ottaa päiväunet, nukkua aamulla pitkään, pelata sulkapalloa, olla menemättä työpaikalle, ottaa takaisin ylipitkien päivien tunteja, käydä lapsen kanssa lääkärissa, ulkoiluttaa koiran keskellä päivää, vaihtaa auton renkaat, käydä kuntosalilla, tehdä töitä kotona, laittaa koululaisille ruokaa, viedä lapsi harrastuksiin.

Pappi voi olla tänä päivänä työpaikastaa melko varma koska…
pappispula uhkaa, koska eläköityminen kiihtyy, meitä tarvitaan edelleen, kun on ihan tavallinen normaali pappi, elämä jatkuu, yhteisöllisyyden on pakko vallata pikkuhiljaa lisää alaa, verotusoikeus on toistaiseksi, hengellisiä työntekijöitä tarvitaan, papin työ on kirkon ydinosaamista, sanan tarve on inhimillinen eikä tule loppumaan.

Papin työssä palkkaa saa siitä, että…
saa tavata ystävällisiä ihmisiä ja kokea olevansa luottamuksen arvoinen, palvelee kaikkia omalla persoonallaan, hoitaa saamansa kutsuun liittyvät tehtävät, voi viettää perheensäkin kanssa yhdessä aikaa, on kokonaisesti ihminen ja käytettävissä, voi puhua Jumalasta, voi elää ja toimia omien ihanteiden mukaan, elää mallikelpoisesti, hoitaa virkaansa, hoitaa leiviskänsä, käyttää omaa persoonaansa työhön, pelaa sählyä, on läsnä pappina, on naimisissa srk:n kanssa, juo kahvia ja jutustelee mukavia, välittää uskoa ja toivoa.

Olen käyttänyt luovuuttani…
työssäni lähes päivittäin, saarnan valmistelussa, ripareilla, messuissa, perhekerhoissa, kirjoittamalla näytelmän, piirtämällä, poistamalla vastaajan kännykästä, tullakseni toimeen vaikeiden työkavereiden kanssa, lapsityössä, alttarin suunnittelussa, mainostamisessa, papin kaikki työ on luovaa, raamattujutuissa, järjestötyössä, niin paljon kuin olen uskaltanut, työn suunnittelussa.

Olen ottanut perhettäni mukaan…
kun tuntuu, että heiltä ei odoteta liikaa, kaikkeen mihin haluavat, vain kun olen itse läsnä seurakuntalaisena, messuun, työhuoneeseeni, käytännön hommissa, en ota, jos se on käynyt päinsä, kastekäynnille, lapsi- ja perhetyön tapahtumiin, sopivasti, puhuessani perhekerhoissa, ripareille, ulkomaille työmatkalle, joihinkin erityismessuihin, monenlaisiin tapahtumiin.

Olen huomannut kehittyneeni…
työn järjestelyssä, työajan rajaamisessa, puhelimen käytössä, ajankäytössäni, Raamatun opettamisessa, kohtuullisen ja tyydyttävän kunnioittamisessa, tiivistämään puheeni, olemaan oma itseni, sosiaalisissa taidoissa, oppinut olemaan pelkäämättä, hoitovapaalla isänä, pitämään vapaapäiviä, nopeammaksi, tehokkaammaksi työntekijäksi äidiksi tulon jälkeen, tuottamaan pettymyksiä myös työpaikalla, laittamaan työt tärkeysjärjestykseen.

Ilkka ja Minna Tuominen

Harri Romar ja Pekka Uronen

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille