Program
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Program

TISDAG 17.10.

9.00 - Anmälningar tas emot i Mässcentret, övriga fotografier

10.00 Musik- och sångstund, fotografier
Helsingfors domkyrka

10.30 Veckomässa, fotografier
Helsingfors domkyrka

12.30 Lunch

14.00 Prästerna på plats!, fotografier

Öppningstal av förbundets ordförande Jukka Huttunen
Kati Häkkinen och Pentti Raunio står värdar för dagarna.
I samband med öppningen offentliggörs Årets Präst 2006 samt delas ut förbundets stipendier.
Salt-bandet och Stella Polaris (improvisationsteater) medverkar.

15.30 Kaffepaus, inkvartering

17.00 - Valda delar
18.30


1. Prästen som medspelare

Vi har länge talat om ledarskap men hurdan är en bra arbetskamrat, en kollega? Arbetsgemenskapen har fått gemensamma värderingar men hur syns de i praktiken? Reijo Liimatainen och Harri Palmu fungerar som gränsdomare tillsammans med Salla Poropudas.

2. Prästen utanför?

Oftast litar man på kyrkan, vigselprästen var bra och skriftskolan underbar. Ändå är det många som funderar på att skriva ut sig. Har prästen något att ge i vårt samhälle av idag eller är hon/han endast en person som producerar upplevelser genom förrättningarna? Kring dessa frågor funderar Mikko Kouki, Anna Krogerus, Jaana Marjanen, Juha Petterson, Juhani Paasonen och Totti Toivonen.
Johanna Koivisto och Timo Helenius leder diskussionen.

3. Prästens lön

Får man tala om sin lön - eller kanske man borde tala om den. Vad är det präster får betalt för? Om prästerna hade arbetstid… Mikko Heikka, Pauliina Järvinen, Juha Kauppinen och Esko Jossas medverkar.


4. Prästens bästa dagar
Akavahuset

Hur ska man i praktiken göra då pensionstiden närmar sig? Vilka tankar väcker pensioneringen? Pensionärsmedlem i förbundet – vad vill du att förbundet gör för dig? Medverkande: Stina Silenius, Aune-Inkeri Keijonen, Jussi Pelto-Piri och Jukka Huttunen.

19.30 Vi samlas till kollegial samvaro

Mat och prat till orkesters toner. Plaza skapar stämning.

21.00 -Vi fortsätter samvaron
I restaurang van Gogh. The Gamblers underhåller oss.

ONSDAG 18.10.

9.15 Valda delar

1. Prästen privat

Är arbetet en del av livet eller livet en del av arbetet? Det är inte alltid lätt att skilja på arbete och privat tid. Det är påfrestande för parförhållandet och vänskapsbanden. Med i diskussionen är Elina och Harri Romar samt Minna och Ilkka Tuominen. Pekka Uronen håller i trådarna.

2. Prästens hållplats

Vad har prästen med sig i bagaget? Prästen som själavårdare och andlig vägledare. Hur fyller prästen på sitt andliga kapital? Lauri Maarala, Marjatta Malmberg, Jussi Makkonen och Kaarina Ylönen medverkar.

3. Prästens spegel

Hur leva och verka som präst i en kultur som framhäver kroppslighet och sexualitet. Mot en kroppslig teologi. Medverkande: HowManyMothers, Sakari Häkkinen, Eero Jokela, Aulikki Mäkinen och Pentti Miettinen.

4. Prost eller rockpräst?

Vem passar i prästrollen? Känns det som om prästskjortan stryper dig? En hurdan bild har media av prästen, en hurdan präst vill församlingen möta? Bl.a. kring dessa frågor talar Suvi Laaksonen, Karoliina Löytty, Teemu Laajasalo och Riikka Uuksulainen. Miika Ahola ledar diskussionen.

11.00 Lunch

12.30 Prästen, media och kyrka, fotografier

Vad anser kyrkan? Vem använder kyrkans röst? Kan kyrkan ha många röster? Var bestäms det som når över nyhetströskeln? Det som för oss är det centrala – andligheten, intresserar sig media inte för. Har prästen skyldighet att vara solidarisk med arbetsgivaren eller får hon/han vara av annan åsikt? Talturer delas ut av Hilkka Olkinuora och Olav S. Melin. I panelen sitter Eero Huovinen, Milla Rautiainen, Sirpa Viherä, Pirjo Vuokko och Antti Siukonen.
Musik: Mikko Salmi och Markus Koskinen.

14.00 Delarna binds ihop, fotografier

Vi får ta del av Dario Fo’s teaterpjäs Den blinda och den döva framförd av teater Beta. Papas no mamas ger fart inför avfärden tillsammans med Torsti Lehtinen och ärkebiskop Jukka Paarma.

15.15 Kaffe
Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille