Hpk-hallinnon linjaukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Liiton kanta hiippakuntahallinnon linjauksiin

Toimeksiannon mukaan hiippakuntakokouksesta on tehtävä hallinnon keskeinen väline, jolloin sen kokoonpano ja työskentelyrytmi on muutettava nykyisestä.
Pappisliiton mielestä hiippakuntahallinnon tulee palvella
- piispan työtä seurakuntien ja pappien kaitsijana
- papiston työtä seurakunnissa ja muissa kirkollisissa yksiköissä.
Oleellinen kysymys tulevalle hallintomallille on siinä, missä määrin ja miten se luo puitteita piispan ja papin työlle. Tämän periaatteen lisäksi on hallintoa kevennettävä.

pdf liite

Lausunto 1996.