Kirkkoneuvoston pj.
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Pappisliiton lausunto kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan asemaa selvittävän työryhmän mietinnöstä

Kirkkoherran itseoikeutettua asemaa neuvoston puheenjohtajana voidaan perustella perinteen lisäksi teologisilla ja käytännöllisillä syillä. Pappisliitto on aikaisemmissa kannanotoissaan voimakkaasti korostanut kirkkoherran puheenjohtaja –aseman säilyttämistä ja katsonut sen liittyvän olennaisesti kirkon virka- ja edustusrakenteen
tasapainoiseen suhteeseen seurakunnan hallinnossa ja päätöksenteossa.


pdf liite

Lausunto 20.3.2002.