Virkarakennelausunto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Virkarakennelausunto

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta on pyytänyt lausuntoja kirkon virkarakenteen uudistamista hahmotelleen komitean mietinnöstä "Palvelijoiksi vihityt". Lausuntoa on pyydetty mm. Suomen Kanttori-urkuriliitolta ja Suomen kirkon pappisliitolta (jatkossa liitot). Monivuotisen ja laajan yhteistyön perusteella näiden järjestöjen hallitukset ovat päättäneet antaa virkarakenneasiasta yhteisen lausunnon.


pdf liite

Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton lausunto Palvelijoiksi vihityt -mietinnöstä.