SURA-raportti
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

SURA-raportti

Kirkko – perheystävällinen työpaikka?

Pappisliiton visioon 2003 - 2006 on kirjattu erikseen selvitettävänä periaatteellisena kysymyksenä papiston sukupuolirakenteen muuttuminen ja sen vaikutus ammattikuntaan ja liittoon, erityisesti tasa-arvokysymysten huomioon ottaminen. Pappisliiton hallitus asetti helmikuussa 2003 työryhmän selvittämään visiossa mainittuja erityiskysymyksiä.

Työryhmän pohtiessa sukupuolirakenteen muuttumista laajempana ilmiönä huomio kiinnittyi kuitenkin yhteen keskeiseen näkökulmaan: papin työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Työn ja muun elämän yhteensovittamisesta keskustellaan tällä hetkellä laajasti yhteiskunnassa.

Tässä raportissa on keskitytty pohtimaan, miten työ ja perhe-elämä voitaisiin paremmin yhdistää ja miten esimiehet ja työyhteisöt voisivat soveltaa kirkon julistamia perheystävällisiä arvoja myös työntekijöiden erilaisiin elämäntilanteisiin.

pdf liite

SURA-raportti