Maaseututyöryhmän rap.
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Maaseututyöryhmän raportti

Kirkko keskellä maaseutua

Pappisliiton visioon 2003 - 2006 on yhdeksi painopistealueeksi kirjattu syrjäseutu – kasvukeskus – näkökulman selvittäminen. Viimeiset vuosikymmenet ovat merkinneet pappien hakeutumista kasvukeskuksiin, joihin väen lisääntyessä on perustettu uusia papin virkoja. Maaseudulla puolestaan seurakuntien taloudelliset edellytykset ylläpitää papinvirkoja ovat heikentyneet. Myös maaseudulla avoinna oleviin virkoihin on yhä vähemmän hakijoita ja aivan lähitulevaisuudessa on pelättävissä, ettei moniin virkoihin ole yhtään hakijaa. Kehitykseen vaikuttaa myös papiston lähivuosien suuri eläkkeelle jäävien määrä.

Pappisliiton hallitus asetti maaseututyöryhmän selvittelemään asiaa. Ryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin kirkkoherra Risto Kormilainen sekä muiksi jäseniksi kirkkoherra Petri Hautala, seurakuntapastori Marjaana Härkönen, vs. kappalainen Pirkko Koistinen, seurakuntapastori Olli Kortelainen ja kirkkoherra Matti Piispanen. Kokouksen sihteereinä ovat toimineet toiminnanjohtaja Esko Jossas ja projektisihteeri Hanna Tervanotko. Työryhmä piti järjestäytymiskokouksen Helsingissä 8.3.2004, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Pirkko Koistinen. Kokouksessa sovittiin, että liiton työryhmissä käytetään mahdollisuuksien mukaan myös verkkokirjoittamista. Samalla sovittiin, että työryhmä pyrkii saamaan työnsä päätökseen Jyväskylässä 17. - 18.11.2004 pidettäviin Papiston päiviin mennessä. Raportti on silloin jaossa ja sen keskeinen sisältö julkaistaan myös v. 2005 Cruxissa.


pdf liite

Maaseututyöryhmän raportti