Jäsenmaksut
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Jäsenmaksut

Jäsenen tulee itse huolehtia, että jäsenmaksu tulee säännöllisesti maksettua joko työnantajaperinnän kautta tai liiton toimiston kanssa laskutuksesta sopien.

Suomen kirkon pappisliiton jäsenmaksuista päättää valtuusto vuosittain. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Seurakuntatyönantaja perii työntekijältä valtakirjan saatuaan jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittää sen edelleen liitolle. Jos työpaikkasi vaihtuu, ilmoita asiasta jäsentietojen muutossivuilla ja toimita työnantajalle valtakirja jäsenmaksun perimiseksi.

Palkattomien kuukausien (äitiys-, hoito-, opintovapaa, työttömyys jne.) euromääräisen jäsenmaksun maksajien sekä muussa kuin seurakuntatyössä olevien tulee sopia jäsenmaksun suorittamistavasta liiton toimiston kanssa. 

Työelämäjäsenet

Suomen kirkon pappisliiton jäsenmaksu on 1,25 % varsinaisesta palkasta. (= kunakin palkanmaksukautena päätoimesta suoritettavan rahapalkan ja luontoisetujen ennakonpidätyksenalaisesta yhteismäärästä).
Jäsenmaksun perinnän piiriin kuuluu myös lomaraha ja lomakorvaus.

Työssä käyvä varsinainen jäsen, maisterijäsen ja kandidaattijäsen, joka ei kuulu työttömyyskassaan, maksaa jäsenmaksua 1 % työtulostaan.

Ilman ansiotuloja olevat jäsenet

Mikäli työstä poissaolo kestää koko kalenterivuoden on jäsenmaksun suuruus 108 €. Työstä poissaolon kestäessä joitain kuukausia on jäsenmaksun suuruus 9,00 €/kuukausi. Jäsenmaksu suoritetaan tilisiirtokortilla, jonka saa liiton toimistosta **@**. Työstä poissaolosta täytyy aina ilmoittaa Pappisliiton toimistoon.

Ulkomailla olevat jäsenet

Ulkomailla työskentelevän jäsenen jäsenmaksu on 300 €/vuosi. Mikäli jäsen on ulkomailla vain osan vuotta, on jäsenmaksun suuruus 25,00 €/kuukausi. Jäsenyys sisältää työttömyysturvan. Jäsenmaksu maksetaan tilisiirtokortilla, jonka saa liiton toimistosta **@**.

Opiskelijajäsenet

Opiskelijajäsenyys on ilmainen. Opiskelijoiden työttömyyskassajäsenyydestä voit lukea täältä.

Eläkeläisjäsenet

Eläkkeellä olevien jäsenten jäsenmaksu on 40 €/vuosi.

Kaksoisjäsenet

Pappisliiton kaksoisjäsenten jäsenmaksu on 45 €/vuosi. Jäsenmaksu maksetaan tilisiirtokortilla, jonka saa liiton toimistosta **@**. Kaksoisjäsenyyteen ei sisälly jäsenyyttä Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa. Jäsenen tulee itse varmistaa työttömyysturvansa voimassaolo varsinaisen ammattijärjestönsä kassalta.

Kansanedustajat ja yrittäjät

Pappisliiton jäsenen, joka toimii kansanedustajana tai yrittäjänä, jäsenmaksu on 1 % bruttopalkasta.

Kannattajajäsenet

Kannattajajäsenen jäsenmaksu on 60 € vuodessa.

 

Jäsenpalvelusihteerit Tuija Kukkonen ja Heli Meinola vastaavat jäsenyyteen liittyvissä asioissa.


Suomen kirkon pappisliiton jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt maksamatta liiton jäsenmaksun vähintään kuuden kuukauden ajalta sen erääntymisestä lukien (Suomen kirkon pappisliiton säännöt 6 §).

Työttömyyskassan jäsen, joka ei kuuden kuukauden kuluessa alkuperäisestä eräpäivästä lukien maksa jäsenmaksua, voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta (Työttömyyskassalaki 4 §, kassan säännöt 4 §).

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille