Jäsenmaksut
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Jäsenmaksut

Jäsenen tulee itse huolehtia, että jäsenmaksu tulee säännöllisesti maksettua joko työnantajaperinnän kautta tai liiton toimiston kanssa laskutuksesta sopien.

Suomen kirkon pappisliiton jäsenmaksuista päättää valtuusto vuosittain. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Seurakuntatyönantaja perii työntekijältä valtakirjan saatuaan jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittää sen edelleen liitolle. Jos työpaikkasi vaihtuu, ilmoita asiasta jäsentietojen muutossivuilla ja toimita työnantajalle valtakirja jäsenmaksun perimiseksi.

Palkattomien kuukausien (äitiys-, hoito-, opintovapaa, työttömyys jne.) euromääräisen jäsenmaksun maksajien sekä muussa kuin seurakuntatyössä olevien tulee sopia jäsenmaksun suorittamistavasta liiton toimiston kanssa. 

Työelämäjäsenet

Suomen kirkon pappisliiton jäsenmaksu on 1,25 % varsinaisesta palkasta.(= kunakin palkanmaksukautena päätoimesta suoritettavan rahapalkan ja luontoisetujen ennakonpidätyksenalaisesta yhteismäärästä).
Jäsenmaksun perinnän piiriin kuuluu myös lomaraha. Lomakorvauksesta ei peritä jäsenmaksua.

Työssä käyvä varsinainen jäsen, maisterijäsen ja kandidaattijäsen, joka ei kuulu työttömyyskassaan, maksaa jäsenmaksua 1 % työtulostaan.

Ilman ansiotuloja olevat jäsenet

Mikäli työstä poissaolo kestää koko kalenterivuoden on jäsenmaksun suuruus 108€. Työstä poissaolon kestäessä joitain kuukausia on jäsenmaksun suuruus 9,00 €/kuukausi. Jäsenmaksu suoritetaan tilisiirtokortilla, jonka saa liiton toimistosta **@**. Työstä poissaolosta täytyy aina ilmoittaa Pappisliiton toimistoon.

Ulkomailla olevat jäsenet

Ulkomailla työskentelevän jäsenen jäsenmaksu on 180 €/vuosi. Mikäli jäsen on ulkomailla vain osan vuotta, on jäsenmaksun suuruus 15,00 €/kuukausi. Jäsenyys sisältää työttömyysturvan. Jäsenmaksu maksetaan tilisiirtokortilla, jonka saa liiton toimistosta **@**.

Opiskelijajäsenet

Opiskelijajäsenyys on ilmainen. Opiskelijoiden työttömyyskassajäsenyydestä voit lukea täältä.

Eläkeläisjäsenet

Eläkkeellä olevien jäsenten jäsenmaksu on 40 €/vuosi.

Kaksoisjäsenet

Pappisliiton kaksoisjäsenten jäsenmaksu on 45 €/vuosi. Jäsenmaksu maksetaan tilisiirtokortilla, jonka saa liiton toimistosta **@**. Kaksoisjäsenyyteen ei sisälly jäsenyyttä Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa. Jäsenen tulee itse varmistaa työttömyysturvansa voimassaolo varsinaisen ammattijärjestönsä kassalta.

Jäsenasioiden hoitajat Tuija Kukkonen ja Heli Meinola vastaavat jäsenyyteen liittyvissä asioissa.


Suomen kirkon pappisliiton jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt maksamatta liiton jäsenmaksun vähintään kuuden kuukauden ajalta sen erääntymisestä lukien (Suomen kirkon pappisliiton säännöt 6 §).

Työttömyyskassan jäsen, joka ei kuuden kuukauden kuluessa alkuperäisestä eräpäivästä lukien maksa jäsenmaksua, voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta (Työttömyyskassalaki 4 §, kassan säännöt 4 §).