Työelämäjäsen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työelämäjäsen

Pappisliiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja lehtori, maisterijäseneksi teologian maisteri (ei pappisvihkimystä) ja kandidaattijäseneksi teologian kandidaatti.

Liittyminen tapahtuu täyttämällä jäsenhakemuslomake. Lisäksi sinun tulee antaa valtuutus työnantajalle jäsenmaksun perimiseksi. Jäsenyys alkaa sinä päivänä kun valtakirjalomake tulee Pappisliiton toimistoon. Myös työelämän ulkopuolella oleva (esim. virkavapaus, työttömyys) voi liittyä täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen. Tällöin jäsenmaksu on ns. vuosimaksu.

Huomaa, että valtakirja on työnantajakohtainen. Uusi valtakirja täytetään aina työnantajavaihdoksen yhteydessä.