Papit erityistehtävissä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Papit erityistehtävissä

Monet papin työstä haaveilevat ovat kiinnostuneita nk. selektiivityöstä, eli toimimisesta sairaalasielunhoitajana, vankilapastorina, kehitysvammaistyön pastorina tai perheneuvojana.

Näihin tehtäviin on olemassa omat erikoistumiskoulutuksensa, jotka suoritetaan työn ohessa. Kun työntekijä tulee valituksi virkaan, hän sitoutuu samalla osallistumaan koulutukseen. Esimerkiksi perheneuvojien erikoistumiskoulutus kestää 2,5 - 3 vuotta.

Selektiivityötä tekevien pappien joukko on melko pieni. Sairaalasielunhoitajia on noin 125, kehitysvammaistyössä pappeja toimii alle 20. Kuurojen pappeja on 7.

Kannattaa muistaa, että useimmat selektiivitehtävissä toimivat papit ovat aloittaneet uransa seurakunnasta, ja seurakuntatyön kokemusta pidetään usein uusia työntekijöitä rekrytoitaessa arvokkaana asiana.

Monia kiinnostaa papin työ Suomen rajojen ulkopuolella. Kirkon ulkosuomalaistyössä toimii noin 70 pappia, jotka tekevät työtään ulkomailla siirtolaisten parissa. Lähes kaikki ulkosuomalaistyöntekijät ovat ulkomaisten kirkkojen palveluksessa. Lisäksi turistityössä suosituimmissa ulkomaisissa lomakohteissa toimii toistakymmentä vapaaehtoista turistipappia ja -kanttoria. Turistipapit ovat useimmiten sapattivapaalla tai eläkkeellä olevia pappeja, jotka eivät saa työstään palkkaa. Lisätietoa näistä tehtävistä saat ulkosuomalaistyön kotisivuilta.

Ulkomailla työskentely on mahdollista myös lähetysjärjestöjen ja Suomen merimieskirkon kautta.

Ulkomailla työskentely on mahdollista myös lähetysjärjestöjen kautta. Kuvassa Suomen Lähetysseuran työntekijöitä.

Kuva Pekka Hovi

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille