Työllistyminen ja palkkaus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työllistyminen ja palkkaus

Eniten teologian maistereita valmistuu Helsingin yliopistosta, joten pääkaupunkiseudulla papinpaikoista on kova kysyntä ja useimmat vastavalmistuneet aloittavat työuransa määräaikaisissa työsuhteissa. Muissa hiippakunnissa työllistyminen seurakuntaan on hivenen helpompaa, mutta vakinaista papin paikkaa saa odotella keskimäärin pari vuotta.

Akateeminen työttömyys on viime vuosina lisääntynyt ja tämä näkyy myös pappien ja teologien työllistymisessä. Teologien työttömyysprosentti on muutaman viime vuoden aikana kaksinkertaistunut ja on keväällä 2015 hiukan yli 5 %. Liiton jäseninä olevista papeista noin 3 % on työttömänä.

Seurakuntien lisäksi pappeja työskentelee lähetysjärjestöissä, muissa kristillisissä järjestöissä, opettajina, kirkon hallinnossa sekä erilaisissa selektiivitehtävissä.

Kirkossa on voimassa vuonna 2007 käyttöön otettu palkkausjärjestelmä, jonka mukaan palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen. Seurakuntapastorit sijoittuvat yleensä vaativuusryhmiin 601 – 602. Palkka koostuu peruspalkasta (vaativuusosa) ja vuosisidonnaisesta osasta sekä mahdollisista erityisen perusteen osasta ja harkinnavaraisesta osasta.

Kirkkoherran palkka on noin 3600 – 4600 euroa seurakunnan koosta ja rakenteesta riippuen. Kirkkoherrat ovat 1.8.2014 alkaneen palkkauskokeilun piirissä vuoteen 2017 asti. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu.

Muihin työehtoihin voit tutustua Kirkon virka- ja työehtosopimuksesta.

AKIn opiskelija-asiamies jututtaa vasta valmistuneita pappeja.

Kuva Pekka Hovi

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Marraskuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille