Työllistyminen ja palkkaus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Työllistyminen ja palkkaus

Eniten teologian maistereita valmistuu Helsingin yliopistosta, joten pääkaupunkiseudulla papinpaikoista on kova kysyntä ja useimmat vastavalmistuneet aloittavat työuransa määräaikaisissa työsuhteissa. Muissa hiippakunnissa työllistyminen seurakuntaan on hivenen helpompaa, mutta vakinaista papin paikkaa saa odotella keskimäärin pari vuotta.

Akateeminen työttömyys on viime vuosina lisääntynyt ja tämä näkyy myös pappien ja teologien työllistymisessä. Teologien työttömyysprosentti on muutaman viime vuoden aikana kaksinkertaistunut ja oli vuonna 2019 vähän yli 6 %. Liiton jäseninä olevista papeista noin 4 % on työttömänä.

Seurakuntien lisäksi pappeja työskentelee lähetysjärjestöissä, muissa kristillisissä järjestöissä, opettajina, kirkon hallinnossa sekä erilaisissa selektiivitehtävissä.

Kirkossa on voimassa vuonna 2007 käyttöön otettu palkkausjärjestelmä, jonka mukaan palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen. Seurakuntapastorit sijoittuvat yleensä vaativuusryhmiin 601–602, kappalaiset vaativuusryhmiin 602–603. Palkka koostuu tehtävän vaativuuteen perustuvasta peruspalkasta, työvuosiin perustuvasta kokemuslisästä sekä työsuoritukseen perustuvasta suorituslisästä.

Kirkkoherran palkka on noin 3 500–7 000 euroa seurakunnan koosta ja rakenteesta riippuen. Kirkkoherrat ovat 1.8.2014 alkaneen palkkauskokeilun piirissä. Kokeilusta lisätietoa tässä.

Muihin työehtoihin voit tutustua Kirkon virka- ja työehtosopimuksesta.

AKIn opiskelija-asiamies jututtaa vasta valmistuneita pappeja.

Kuva Pekka Hovi

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille