Kirkon virkaan
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkon virkaan

Teologian maisterista tulee pappi vasta pappisvihkimyksen jälkeen. Vihkimyksen voi saada vain henkilö, jolla on työnantajalta saatu kutsu, vokaatio.

Ketään pappia ei siis vihitä työttömäksi. Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, lähetysjärjestö tai muu kristillinen järjestö. Papiksi voidaan vihkiä myös henkilö, joka toimii uskonnonopettajana. Vihkimyksen voi saada myös määräaikaiseen tai osa-aikaiseen työtehtävään.

Ennen pappisvihkimystä papiksi haluavat osallistuvat hiippakunnan järjestämään ordinaatiokoulutukseen, jossa harjoitellaan papin ammattiin liittyviä tehtäviä ja keskustellaan pappeuteen liittyvistä kysymyksistä. Kirkko tarjoaa papeilleen koulutusta myös vihkimyksen jälkeen. Tätä koulutusta kutsutaan pastoraalikoulutukseksi. Pastoraalikoulutukseen osallistutaan työn ohessa.

Ordinaatio- ja pastoraalikoulutuksista voit lukea lisää hiippakuntien kotisivuilta.

Hiippakuntien sivut

Turun arkkihiippakunta
Tampereen hiippakunta
Oulun hiippakunta
Mikkelin hiippakunta
Borgå stift
Kuopion hiippakunta
Lapuan hiippakunta
Helsingin hiippakunta
Espoon hiippakunta

Papiston päivillä 2014.

Kuva: Pekka Hovi

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille