Koulutus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Koulutus

Pappisvirkaan pätevöittävät tutkinnot on lueteltu piispainkokouksen päätöksessä nro 114.

Vaihtoehto 1: Teologian kandidaatin (180 op) ja maisterin tutkinto (120 op)

Opinnoilta edellytetään seuraavaa:

  • heprean, kreikan ja latinan opintoja yhteensä vähintään 30 opintopistettä kahdessa kielessä (20 op riittää, jos tutkinto sisältää uskonnonopettajan pätevyyden);
  • eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja yhteensä vähintään 100 opintopistettä sekä uskontotieteen opintoja vähintään 10 opintopistettä;
  • vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja ja työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.

Vaihtoehto 2: Muu soveltuva tutkinto ja teologian maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto

Muulla soveltuvalla tutkinnolla tarkoitetaan ylempää korkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Opinnoilta edellytetään seuraavaa:

  • heprean, kreikan ja latinan opintoja yhteensä vähintään 10 opintopistettä yhdessä kielessä;
  • eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja yhteensä vähintään 100 opintopistettä sekä uskontotieteen opintoja vähintään 10 opintopistettä;
  • vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja ja työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.

Teologiaa voi opiskella kolmessa yliopistossa: Helsingissä, Joensuussa ja Åbo Akademissa. Turussa opetus on ruotsiksi. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja opinnoista löydät yliopistojen kotisivuilta.


Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Åbo Akademi

Papiston päivillä 2014.

Kuvat: Pekka Hovi

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille