Koulutus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Koulutus

Papiksi kouluttaudutaan suorittamalla teologian maisterin tutkinto, jonka laajuus on 300 opintopistettä.

Jotta tutkinto antaisi pätevyyden kirkon virkaan, sen tulee sisältää tietyt piispainkokouksen edellyttämät opintokokonaisuudet:

  • heprean, kreikan ja latinan opintoja yhteensä vähintään 30 opintopistettä
  • eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja yhteensä vähintään 100 opintopistettä
  • vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja ja työssäoppimisjakso seurakunnassa

Teologiaa voi opiskella kolmessa yliopistossa: Helsingissä, Joensuussa ja Åbo Akademissa. Turussa opiskellaan siis ruotsiksi. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja opinnoista löydät yliopistojen teologisten tiedekuntien kotisivuilta.
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Åbo Akademi

Papiston päivillä 2014.

Kuvat: Pekka Hovi