Koulutus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Koulutus

Papiksi kouluttaudutaan suorittamalla teologian maisterin tutkinto, jonka laajuus on 300 opintopistettä.

Jotta tutkinto antaisi pätevyyden kirkon virkaan, sen tulee sisältää tietyt piispainkokouksen edellyttämät opintokokonaisuudet:

  • heprean, kreikan ja latinan opintoja yhteensä vähintään 30 opintopistettä
  • eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja yhteensä vähintään 100 opintopistettä
  • vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja ja työssäoppimisjakso seurakunnassa

Teologiaa voi opiskella kolmessa yliopistossa: Helsingissä, Joensuussa ja Åbo Akademissa. Turussa opiskellaan siis ruotsiksi. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja opinnoista löydät yliopistojen teologisten tiedekuntien kotisivuilta.
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Åbo Akademi

Papiston päivillä 2014.

Kuvat: Pekka Hovi

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2020 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille