Kansainväliset yhteydet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kansainväliset yhteydet

Liiton kotimainen järjestöyhteistyö hoidetaan pääasiassa AKIn kautta. Ulkomaiset yhteistyösuhteet hoidetaan perusliiton tasolla. Kansainvälisistä yhteyksistä tärkeimmät ovat seuraavat.

  • Nordiska prästförbundens samarbetsorgan (NPS)

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin pappisliittojen edustajat kokoontuvat yhteen vuosittain kunkin maan toimiessa vuorollaan isäntämaana. Kaksi- tai kolmipäiväinen kokous sisältää virallisen kokouksen lisäksi tutustumista isäntämaan papistoon ja kirkolliseen tilanteeseen. Vuosittaisessa kokouksessa käydään läpi jokaisen maan raportti niin liiton kuin kokonaiskirkon tilanteesta.

Ruotsi: Kyrkans Akademikerförbund

Norja: Presteforeningen

Tanska: Praesteforeningen

Islanti: Prestafélag

  • Porvoo Communion Pastoral Conference (PCPC)

Aikaisemmalta nimeltään Anglo-skandinaavinen pastoraalikonferenssi kokoontuu joka toinen vuosi jossakin jäsenmaassa. Vuodesta 1978 kokoontunut konferenssi edistää Porvoon sopimuksen allekirjoittaneiden luterilaisten ja anglikaanisten kirkkojen yhteistyötä.

  • Konferenz der Europäischen Pfarrervereine und Pfarrervertretungen (KEP)

Euroopan kirkkojen papit ja pappisliittojen edustajat kokoontuvat joka kolmas vuosi jossakin Euroopan maassa. Kokouksen teemana on jokin kirkollinen aihe, jonka pohjalta pidetään esitelmiä ja keskustellaan. Kokoontumisen aikana jokainen maa esittää raportin kirkollisesta tilanteestaan.

  • Suomalais-ugrilainen pappeinkokous

Suomalais-ugrilainen pappeinkokous järjestetään neljän vuoden välein. Osallistujat tulevat mm. Suomesta, Virosta, Unkarista, unkarinkielisestä Romaniasta, Jugoslaviasta ja Inkerin kirkosta. Pappeinkokouksen tarkoituksena on edistää kirkkojen välistä yhteyttä, perehtyä osallistujakirkkojen käytännön elämään ja toimintaan sekä oppia toinen toisiltaan. Ensimmäinen kokous järjestettiin vuonna 1937 Budapestissa. Pappisliitto tekee kokoukseen perinteisesti opintomatkan, jolle mahtuu noin 15 osallistujaa.

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille